Schuldeiser in de nalatenschap

Onze advocaten staan dagelijks schuldeisers in nalatenschappen bij. Wij stellen vast welke personen tot betaling van de schulden kunnen worden aangesproken en voeren zo nodig bij de rechter een procedure om betaling af te dwingen. Mocht er vrees bestaan dat vermogen uit de nalatenschap wordt onttrokken en je met lege handen komt te staan, dan leggen wij voorafgaand aan de procedure beslag op het nalatenschapsvermogen om ervoor te zorgen dat de vordering kan worden betaald.

Veel schuldeisers hebben een rechtsbijstandsverzekering. Wij hebben goede contacten met alle rechtsbijstandsverzekeraars en kunnen daarmee altijd afspraken maken. 

Laat Tim of Nick mij bellen over mijn vordering

Schulden in het erfrecht

Het incasseren van geldvorderingen kan moeilijk zijn. Soms omdat een schuld nog moet worden vastgesteld. De meeste problemen doen zich echter vaak voor bij het afdwingen van de betaling van schulden. Binnen het erfrecht is dat doorgaans nog ingewikkelder. Daar zijn een paar redenen voor:

 • na het overlijden is het niet altijd duidelijk wie de erfgenamen zijn;
 • soms is het nog niet duidelijk of alleen uit de erfenis moet worden betaald of dat ook erfgenamen met hun privévermogen aansprakelijk kunnen zijn;
 • er kunnen meerdere personen met verschillende rollen zijn, zoals een executeur, een bewindvoerder, een vereffenaar of een onterfd kind;
 • deze rollen kunnen door de tijd heen ook veranderen, wat gevolgen kan hebben in een procedure;
 • er kan bewust zijn gekozen om een nalatenschap te verwerpen om schuldeisers te benadelen.

Het vinden van de juiste benadering als schuldeiser is daarom niet heel eenvoudig.

De juiste personen aanspreken

Onze advocaten komen in hun praktijk regelmatig voorbeelden tegen waarin schuldeisers in erfrechtzaken de verkeerde personen in een procedure oproepen. Een gevolg daarvan kan zijn dat een rechter oordeelt dat hij (vooralsnog) geen uitspraak kan doen. Bijvoorbeeld omdat de executeur moest worden opgeroepen, terwijl de schuldeiser de erfgenamen heeft gedagvaard – of juist precies andersom. Het directe gevolg is dat een schuldeiser opnieuw moet beginnen of dat het incasseren van de schuld veel langer duurt dan nodig was geweest.

Ook vóór het starten van een procedure gaat het soms verkeerd. Soms moet je op een bepaald recht expliciet een beroep doen of moet je mededelen dat je de verjaring van je vordering wilt tegengaan. Bij wie 'klop' je dan aan? De erfgenaam of toch de executeur?

Wij weten precies wie tot betaling kan worden aangesproken en wie de nalatenschap vertegenwoordigt. Ook weten wij hoe je toch betaald kunt krijgen als de erfgenamen de erfenis onbeheerd laten.

Schulden moeten ook na overlijden betaald worden

Uit de wet volgt dat schulden die vóór het overlijden zijn ontstaan, ook na het overlijden blijven bestaan. Die schulden moeten gewoon worden betaald. Een erfgenaam die de nalatenschap aanvaardt, wordt volgens de wet de rechtsopvolger van de overledene. De rechten en de verplichtingen gaan dan op die erfgenaam over. Dus ook de betalingsverplichting. Wel heeft de wetgever bepaald dat een erfgenaam die de nalatenschap beneficiair (onder het voorrecht van een boedelbeschrijving) heeft aanvaard, de schulden niet uit zijn privévermogen hoeft te betalen. Die erfgenaam heeft wel de verplichting om actief de schulden uit het nalatenschapsvermogen te betalen.

Soms laat de overleden persoon onvoldoende geld na om alle schulden te betalen. Dat is vervelend als de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Het tekort heeft op zich niets met het overlijden te maken. Ook voor het overlijden was er dan kennelijk onvoldoende geld. Wel kan het zijn dat de erfgenamen met hun privévermogen voor de schuld kunnen worden aangesproken. Een enkele keer omdat zij daar bewust voor kiezen door zuiver te aanvaarden, maar in sommige gevallen ook omdat zij zich als een zuiver aanvaardende erfgenaam hebben gedragen. Een gespecialiseerd erfrechtadvocaat kan beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Zo kan er mogelijk toch nog betaling worden afgedwongen.

De erfgenamen zijn onbekend

Het onbekend zijn van erfgenamen hoeft geen belemmering voor het incasseren van een vordering te zijn. Onze advocaten weten in de meeste gevallen de erfgenamen te achterhalen. Ook weten zij te achterhalen of er een testament is geregistreerd, bij welke notaris het testament is opgesteld en of de nalatenschap (beneficiair) is aanvaard of is verworpen.

Als het na onderzoek nog steeds niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn of welke keuze zij over de aanvaarding of verwerping hebben gemaakt, dan betekent dat niet dat de vordering niet kan worden geïncasseerd. Onze advocaten procederen met regelmaat in erfrechtzaken en weten hoe zij dan te werk moeten gaan. 

Wat wij doen voor schuldeisers

 • de erfgenamen achterhalen;
 • de juiste persoon tot betaling aanspreken;
 • procedures tot betaling vorderen;
 • beslag leggen op het nalatenschapsvermogen;
 • een vereffenaar laten benoemen;
 • actie tegen misbruik door bewuste verwerping

Wie zijn schuldeisers in een nalatenschap?

In de wet staat opgesomd welke schulden uit de nalatenschap moeten worden betaald:

 1. de schulden die niet door de dood teniet zijn gegaan (zoals hiervoor besproken)
 2. de kosten van lijkbezorging, oftewel: de uitvaartkosten
 3. de kosten van vereffening, inclusief het loon van de vereffenaar
 4. de kosten van executele, inclusief het loon van de executeur
 5. de schulden uit belastingen die door het overlijden worden geheven
 6. specifiek aangeduide “erfrechtelijke schulden”
 7. de schulden uit de legitieme portie
 8. de schulden uit legaten
 9. de schulden uit giften en andere handelingen die worden aangemerkt als legaten

Hieruit volgt dat er verschillende soorten schuldeisers kunnen bestaan. Dat kan de “gewone” schuldeiser van de overledene zijn (de bank, de Belastingdienst of iemand die geld heeft uitgeleend), maar ook personen die werkzaamheden voor de nalatenschap uitvoeren (de vereffenaar of de executeur) of iemand die door het overlijden iets te vorderen heeft gekregen, zoals de uitvaartondernemer, een onterfd kind of een legataris.

De wet geeft ook aan welke schulden met voorrang moeten worden voldaan. Ook dat is belangrijk om samen met een erfrechtadvocaat uit te zoeken.

Tim en Nick proberen altijd zo snel mogelijk terug te bellen. Kunnen zij u niet bereiken? Dan sturen zij een e-mail om een belafspraak in te plannen. Laagdrempelig en snel.