Werkgevers opgelet: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt per 1 augustus 2022 in werking!

Help, er is geld weg! Hoe krijg ik dat (als erfgenaam) terug?

Aansprakelijkheid bij de vof

De ondernemingskamer en haar enquêteprocedure

Battle of forms: welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

Mijn werknemer stuurt bedrijfsinformatie door naar zijn privé-e-mail: mag dat?

Gescheiden en reizen met kinderen: hoe werkt het?

Ondernemers opgelet! UBO's nog niet ingeschreven? Doe dat vóór 27 maart a.s.!

Werkgever, meet niet met twee maten!

Huurovereenkomst woonruimte: beëindiging wegens dringend eigen gebruik

Op vakantie tijdens ziekte: vakantie- of ziektedagen?

De aan(deel)houder wint, door sluiting van een aandeelhoudersovereenkomst

Arbeidsrecht: aandachtspunten bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst

Geen testament: wie zijn de erfgenamen?

Coronacrisis en huurkorting

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: werkgevers opgelet!

Een geslaagd beroep op de exoneratie van de ouderdomsclausule

Ontslaan van vereffenaar op verzoek

Geen non-concurrentiebeding en tóch onrechtmatig handelen

Beslag op bitcoins van uw debiteur?!

Advies aan de Hoge Raad - Coronacrisis en huurkorting

Schuldeiserscommissie bij faillissement

Niet WAUW maar WHOA: Een redmiddel voor ondernemers in zwaar weer

Thuiswerkende werknemers controleren: Hoe ver mag je gaan?