Advocaat arbeidsrecht

U heeft als werkgever dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke kwesties. U dient een arbeidsovereenkomst op te stellen, krijgt te maken met een disfunctionerende of zieke werknemer of er ontstaat een arbeidsconflict. Ook wanneer u als werknemer een juridisch geschil op uw werk heeft, in conflict bent met uw leidinggevende of indien u arbeidsongeschikt bent geraakt, adviseren wij u graag. Waar u ook tegenaan loopt, wij staan u graag bij. Wij kunnen ondersteuning bieden bij al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.

BEL MIJ TERUG

Reorganisatie

Veranderende marktomstandigheden of het verlies van één of meerdere (grote) opdrachtgevers kunnen aanleiding zijn voor een reorganisatie. Een reorganisatie is een ingrijpend en ingewikkeld proces. Onderdeel van dat proces kan bijvoorbeeld zijn het vragen van een advies aan de ondernemingsraad, het voeren van overleg met de vakbond, het opstellen van een sociaal plan of het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV. Deze stappen vragen om een zorgvuldige en deskundige aanpak.

Wij begeleiden en ontzorgen zowel werkgevers als werknemers en ondernemingsraden van A tot Z bij grote en kleine reorganisaties. Mocht u vragen hebben, advies willen of bijstand nodig hebben, neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.

Opstellen of beëindigen arbeidsovereenkomst  

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarin afspraken tussen u en uw werknemer worden opgenomen. Het is van belang dat deze afspraken zorgvuldig worden vastgelegd. Het vormt de basis voor uw juridische positie bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Wij helpen u hier graag bij. Ook bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst zijn wij u graag van dienst. Meer informatie over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst vindt u in de column van Mirjam Sterrenburg.

Disfunctionerende werknemer

In het algemeen is van disfunctioneren sprake als de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever daarvan heeft. Een werknemer kan bijvoorbeeld niet goed omgaan met collega’s, voert zijn werkzaamheden niet naar behoren uit of groeit onvoldoende mee met de veranderingen in het bedrijf. Wij kunnen voor u toetsen of u genoeg bewijsstukken hebt verzameld waarmee dit kan worden aangetoond. Wij kunnen u vervolgens adviseren over de vraag hoe het dienstverband het beste beëindigd kan worden. Meer informatie hierover vindt u in deze column van Mirjam Sterrenburg.

Arbeidsconflict

Wat als u met uw werknemer niet meer door één deur kunt en er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding? Hoe gaat u dan uit elkaar? Wanneer u in een arbeidsconflict terecht bent gekomen, is het van belang om de juiste juridische stappen te zetten. Er zijn veel aspecten die van belang zijn bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u van juridisch advies geven voorzien en van toegevoegde waarde zijn.

Vaststellingsovereenkomst

Het is ook mogelijk dat u de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Dat gebeurt via een zogenoemde schriftelijke “vaststellingsovereenkomst”. In deze vaststellingsovereenkomst maken de werknemer en werkgever afspraken over onder andere de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of de werknemer vrijgesteld wordt van zijn werkzaamheden en of een eventuele (transitie)vergoeding aan de werknemer wordt betaald.
 
Het is raadzaam om een vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door een advocaat. Wij kunnen de overeenkomst beoordelen, adviseren over het aanbod dat u uw werknemer kunt doen en onderhandelen met de werknemer over de beëindigingsregeling.

Voordelen van een arbeidsrechtspecialist

  • Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen over een breed scala aan arbeidsrechtelijke onderwerpen. 
  • Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen in het arbeidsrecht, zoals rechterlijke uitspraken en de meest recente wetgeving, op de voet. 
  • Onze arbeidsrechtspecialisten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Kosten

Wij geven duidelijk inzicht in de kosten die gepaard gaan met het inschakelen van een van onze arbeidsspecialisten. Wanneer de aard van de zaak het toelaat, dan wordt een vaste prijs gehanteerd die vooraf met u wordt afgesproken. Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u gebruik maken van onze diensten? Afhankelijk van uw polisvoorwaarden vergoedt uw rechtsbijstandverzekering de kosten van Westland Partners. Het is daarnaast ook mogelijk dat de werkgever (een groot gedeelte van) de kosten vergoed, bijvoorbeeld bij beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Laat u terugbellen door een gespecialiseerde advocaat

Heeft u onze hulp nodig of heeft u vragen die u het liefst zo snel mogelijk beantwoord ziet? Laat dan uw contactgegevens hieronder achter. Onze arbeidsrecht advocaten bellen u terug wanneer het u uitkomt, eventueel ook buiten kantoortijden.