Aanvullend beroep op legitieme portie

Erfgenamen denken vaak dat een recht op de legitieme portie alleen bestaat als je bent onterft. Ten onrechte! Niet van belang is namelijk of je wel of niet bent onterft, maar of je door de uitwerking van een testament wordt geschonden in het minimale deel van de nalatenschap waarop je aanspraak kunt maken. Onze advocaten hebben meerdere zaken in behandeling waarbij ook zonder onterving een beroep op de legitieme portie kan worden gedaan.

Een voorbeeld: als je door de werking van het testament als erfgenaam 50 ontvangt, terwijl jouw legitieme portie 100 bedraagt, dan kan het erfdeel dat je krijgt (50) worden aangevuld met het gedeelte dat de legitieme portie het erfdeel overstijgt, in dit geval 50. Dat noemen we ook wel een aanvullend beroep op de legitieme portie. Wij weten hoe de berekening wordt gemaakt en kunnen snel uitsluitsel bieden of dit in een bepaald geval wel of niet speelt.

Laat Tim of Nick mij bellen over mijn mogelijkheden

Tim en Nick proberen altijd zo snel mogelijk terug te bellen. Kunnen zij u niet bereiken? Dan sturen zij een e-mail om een belafspraak in te plannen. Laagdrempelig en snel.