De Executeur

Het uitoefenen van de taak van executeur betekent dat veel moet worden geregeld. Wij adviseren dagelijks executeurs, zowel professionele executeurs als familieleden en naasten die als executeur zijn benoemd. Onze advocaten praten hen bij over de rechten, verplichtingen, maar ook gewoon de praktische uitvoering. Helaas zien we dat er in de praktijk met regelmaat discussie ontstaat tussen de executeur en de erfgenamen. Ook daarin staan we de executeur graag met raad en daad bij, zelfs als dat leidt tot een procedure.

Weet dat een executeur voor het uitoefenen van zijn taak kosten mag maken en dat dit in het voorkomende geval dus ook redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten kunnen zijn. Bespreek daarom met ons de mogelijkheden.

Laat Tim of Nick mij bellen over de executele

Wat wij doen voor executeurs

  • bijstand verlenen in procedures waarin de vereffenaar privatief is bevoegd
  • advies uitbrengen over de afwikkeling van een nalatenschap
  • aansprakelijkstellingen uitsturen en weerleggen
  • hulp bij het opstellen van de rekening en verantwoording
  • bijstand verlenen in een ontslagprocedure

Tim en Nick proberen altijd zo snel mogelijk terug te bellen. Kunnen zij u niet bereiken? Dan sturen zij een e-mail om een belafspraak in te plannen. Laagdrempelig en snel.