De vereffenaar

Onze advocaten weten dat de rol van een vereffenaar niet altijd eenvoudig is. Wij staan vereffenaars bij in geschillen met de erfgenamen of schuldeisers en adviseren vereffenaars over de afwikkeling van nalatenschappen. Niet elke vereffenaar is namelijk een advocaat of een jurist met proceservaring. Als een erfgenaam een procedure start waarin de uitvoering van de vereffeningswerkzaamheden aan de orde wordt gesteld of wanneer een complex vraagstuk aan de orde is, dan wordt de bijstand van onze advocaten vaak ingeroepen. 

Laat Tim of Nick mij bellen over de vereffening

Wat wij doen voor vereffenaars

  • bijstand verlenen in procedures waarin de vereffenaar privatief is bevoegd
  • advies uitbrengen over de afwikkeling van een nalatenschap
  • aansprakelijkstellingen uitsturen en weerleggen
  • bijstand bij verzet tegen de uitdelingslijst
  • verweer voeren tegen ontslagverzoeken

Tim en Nick proberen altijd zo snel mogelijk terug te bellen. Kunnen zij u niet bereiken? Dan sturen zij een e-mail om een belafspraak in te plannen. Laagdrempelig en snel.