Is het testament opgesteld onder invloed van een (geestes-)stoornis?

We zien dat er vaak wordt getwijfeld aan de manier waarop een testament tot stand is gekomen, dan wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat iemand dat ‘toch helemaal niet meer kon’. De gevolgen daarvan kunnen verstrekkend zijn: als vast komt te staan dat iemand het inderdaad “niet meer kon” dan kan het gevolg daarvan zijn dat een testament nietig is en wordt geacht nooit te hebben bestaan. Dit is een complex juridisch vraagstuk, waar naast erfrechtelijke aspecten ook medische zaken en procedurele aspecten een belangrijke rol spelen. Wij hebben ruime ervaring en kunnen vaak snel inzichtelijk maken of zo’n vordering een reële slagingskans heeft. En mocht de uitkomst daarvan negatief zijn, dan kijken we natuurlijk samen wat er dan wél mogelijk is.

Laat Tim of Nick mij bellen over de mogelijkheden

Tim en Nick proberen altijd zo snel mogelijk terug te bellen. Kunnen zij u niet bereiken? Dan sturen zij een e-mail om een belafspraak in te plannen. Laagdrempelig en snel.