Omgang en Corona

maandag 8 juni 2020

De coronacrisis confronteert ons allen met situaties die wij eerder niet hebben meegemaakt. Wat moeten gescheiden ouders doen met een omgangsregeling, waarbij kind(eren) tijd in verschillende gezinnen doorbrengen? Zijn deze ouders verplicht een vastgelegde omgangsregeling na te komen? Is corona een valide argument het kind thuis te houden uit angst voor besmetting bij de andere ouder? Inmiddels zijn er diverse rechtszaken gevoerd waaruit een eenduidig beleid uit op te maken valt.

Uit de richtlijnen die het RIVM in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd, volgt dat een vastgestelde omgangsregeling in beginsel moet worden uitgevoerd. Immers, het houden van anderhalve meter afstand geldt niet voor gezinsleden. Een kind met gescheiden ouders maakt deel uit van twee gezinnen, of er nu sprake is van co-ouderschap, een weekendregeling of alles wat daar tussen in zit.

Er zijn ouders die als reden om het kind niet naar de andere ouder te laten gaan opvoeren dat hun nieuwe partner, stiefkind of zijzelf in de risicogroep vallen. Als het kind naar de andere ouder zou gaan en weer terug zou komen, dan zou dit gevaar voor hen opleveren. Rechtbanken hebben zich hier als volgt over uitgelaten. Indien een ouder meent in de risicogroep te vallen dan wel indien iemand in zijn of haar huishouden in de risicogroep valt, is dat geen reden de omgang stop te zetten.

De maatregelen van het RIVM staan aan uitvoering van een vastgelegde zorgregeling niet in de weg. Beide ouders moeten het kind de mogelijkheid  geven om naar de andere ouder te gaan. Dat zij het risico te groot vinden het kind weer in huis te nemen als het bij de andere ouder is geweest, kan geen reden zijn de regeling stop te zetten. Wel kan het reden zijn te beslissen het kind zo lang de coronacrisis duurt, niet meer in huis te nemen zodra het bij de andere ouder is geweest. De ouder die omgang al dan niet wil afdwingen, dient hier wel rekening mee te houden. Die ouder kan zich namelijk ineens geconfronteerd zien met voltijds zorgen voor zijn of haar kind.

Het belang van een kind is het meest gediend bij constructief overleg tussen ouders. Als een van beide ouders (milde) klachten heeft, kan het in het belang van een ieder zijn de omgang voor korte tijd op te schorten, tot de klachten verdwenen zijn. Het kan echter niet zo zijn dat de coronacrisis als excuus wordt gebruikt om de omgangsregeling te frustreren. Als u van mening bent dat hier sprake van is, dan is een kort geding de meest aangewezen weg om op korte termijn omgang af te dwingen. De rechtbank dient dan wel van mening te zijn dat de zaak voldoende spoedeisend is om op korte termijn op zitting te plannen.

Nakoming van de omgangsregeling kan gevorderd worden op straffe van een dwangsom. Dit geldt dan uitsluitend voor zover de vordering er op ziet dat de andere ouder medewerking verleent aan het verblijf van het kind bij de eisende ouder op de vastgelegde tijdstippen. Niet afgedwongen kan worden dat de gehele regeling wordt uitgevoerd zoals vastgelegd, waarbij de andere ouder het kind weer in huis moet nemen nadat het kind bij de eisende ouders is geweest.

Indien u behoefte heeft aan advies met betrekking tot de (nakoming van de) omgangsregeling of als u bijstand nodig heeft richting uw ex-partner, schroom dan niet om contact op te nemen met onze familierechtadvocaten. We helpen u graag verder.

Terug naar overzicht