Ontruimingsbescherming bij (ver)huur kantoorruimte

maandag 16 november 2015

Wist u dat wanneer u een kantoorruimte huurt en de huur eindigt, de huurder het gehuurde niet direct hoeft te ontruimen per het einde van de huurovereenkomst?

Veel huurders en verhuurders zijn hiervan niet op de hoogte, maar de huurder geniet bij het einde van de huurovereenkomst gedurende twee maanden nadat de ontruiming hem door de verhuurder is aangezegd, ontruimingsbescherming. Maar wat houdt deze ontruimingsbescherming nu in?

Stel twee partijen gaan met elkaar een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan, welke eindigt per 1 december 2015. In principe zou je dan denken, de huurder moet er 1 december 2015 uit. Dit is echter niet het geval. De huurder geniet namelijk gedurende twee maanden ontruimingsbescherming. De huurder mag dus ontruimen, maar is dit dan nog niet verplicht.

Voor de verhuurder is van groot belang om te weten dat deze termijn pas aanvangt wanneer hij de ontruiming aan de huurder heeft aangezegd. De verhuurder dient een (aangetekende) brief te versturen, waarin hij aangeeft dat de huurder de kantoorruimte dient te ontruimen en per welke datum. 

Is de ontruiming wel aangezegd, meestal tegen de datum dat de huurovereenkomst eindigt, dan geldt dat de verhuurder nog twee maanden gebruik kan/mag maken van het gehuurde, tenzij de ontruimingsbescherming niet van toepassing is wegens een in de wet genoemde grond. De huurder is dan wel een gebruiksvergoeding verschuldigd, welke in beginsel gelijk is aan de huur. 

Is de twee maanden-termijn voor de huurder niet voldoende, dan kan de huurder gedurende de ontruimingstermijn de rechter om verlenging van de termijn vragen.

Let wel, het verzoek wordt alleen toegewezen wanneer de belangen van de huurder bij ontruiming ernstiger worden geschaad, dan de belangen van de verhuurder. Beide partijen dienen hun zaak dus goed te beargumenteren.

Laat u daarom altijd goed adviseren door een advocaat gespecialiseerd in huurrecht, ingeval u een beroep wilt doen op de ontruimingsbescherming of als u als verhuurder hiermee te maken krijgt.

EVEN OVERLEGGEN?

BEL ONS

 

advies opstellen huurovereenkomst

Terug naar overzicht