Succesvol bezwaar maken doet u zo!

maandag 7 mei 2018

U heeft een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van uw bedrijfsruimte, maar de gemeente heeft uw aanvraag afgewezen. U bent het niet eens met deze beslissing en wilt bezwaar maken. Het is hierbij van belang dat uw bezwaarschrift goed onderbouwd is en dat deze voldoet aan de wettelijke vereisten die daarvoor gelden. In deze column vertellen wij u waar uw bezwaarschrift aan moet voldoen.

1. Dien uw bezwaarschrift op tijd in

U kunt een bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat de beslissing is verzonden. Houd deze datum goed in de gaten, want als een bezwaarschrift te laat wordt ingediend dan wordt deze niet inhoudelijk in behandeling genomen. Verstuur het bezwaarschrift naar de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen. U ontvangt altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging.

2. Zorg dat u aan de wettelijke vereisten voldoet

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  • Uw naam en adres;
  • De datum;
  • Het kenmerk en een uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Nog beter is om een kopie van het besluit als bijlage toe te voegen;
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
  • Uw handtekening.

3. Onderbouwing van uw bezwaar

Begin in uw brief met een beschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en geef vervolgens aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Een besluit van een overheidsorgaan kan onder andere met succes worden aangevochten als het in strijd is met de regels, beleid of algemene rechtsbeginselen. Omschrijf duidelijk wat u precies verlangt, en geef hierbij een motivering voor uw standpunt. Er kunnen meerdere gronden worden aangevoerd, maar houd deze kort en krachtig.

Let op: zorg er wel voor dat u op tijd een specialist inschakelt, indien u die nodig heeft. Het is namelijk van groot belang dat u uw bezwaren volledig omschrijft. Als u dit niet doet, heeft u niet meer de mogelijkheid om op dat punt beroep in te stellen.  

Heeft u een vraag voor een van onze bestuursrechtspecialisten? Of wenst u hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift? Onze bestuursrechtspecialisten kunnen u adviseren over de juridische kant van een bezwaar en zo nodig voor u optreden in de bezwaarprocedure.

Terug naar overzicht