Werkgever, meet niet met twee maten!

 Als zich een situatie voordoet waarbij een werknemer herhaaldelijk in strijd handelt met de bedrijfsregels, lijkt het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever een logisch gevolg, toch? Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, blijkt uit een zaak die recentelijk behandeld is door de rechtbank Haarlem. 
 
Een werkneemster van een supermarkt zou meerdere keren zonder toestemming croissants uit de winkel hebben weggenomen en genuttigd zonder deze af te rekenen. Daarmee heeft de werkneemster gehandeld in strijd met de geldende bedrijfsreglement, aldus de werkgever. De werkgever heeft in de daaropvolgende procedure verzocht de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
 
In het bedrijfsreglement van de werkgever is onder andere opgenomen dat privé aankopen in de winkel niet door de werknemer zelf mogen worden afgerekend en dat de kassabon door een leidinggevende moet worden afgetekend. Verder mogen er geen etenswaren worden genuttigd in een andere ruimte dan in de kantine.
 
De werkneemster heeft erkend de croissants uit de winkel te hebben gepakt, maar heeft deze vervolgens wel zelf aangeslagen op de kassa als zijnde contant betaald en hiervoor een bon uitgeprint, zo verklaart zij. Diefstal is in de procedure niet vast komen te staan. Wel is vast komen te staan dat de werkneemster de bedrijfsregels heeft overtreden door de kassabon niet te laten aftekenen door haar leidinggevende en door de croissants achter de kassa op te eten.
 
De werkneemster heeft hiertegenover onder andere aangevoerd dat haar werkgever zelf het bedrijfsreglement ook niet naleeft. Zo maakt de werkneemster al jaren bij aanvang van haar dienst om 7:00 uur de kas op in haar eentje en roomt zij het grote geld af voor het geldtransport, terwijl daar volgens de regels een andere werknemer of de bedrijfsleider bij moet zijn.
 
De kantonrechter vindt in deze zaak dat de werkneemster zich aan de regels had moeten houden. Hij constateert tegelijkertijd dat werkgever de werkneemster een lange periode - in strijd met de daarvoor geldende bedrijfsregels - de kas dagelijks alleen heeft laten opmaken, terwijl daarvoor het vierogen-principe gold. Dat de werkgever de werkneemster nu afrekent op strikte naleving van de regels, terwijl zij die regels zelf ook niet strikt naleeft, is meten met twee maten. Een en ander heeft er toe geleid dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werkneemster niet is ontbonden, maar is blijven bestaan.
 
Deze kwestie laat goed zien dat het ook als werkgever van belang is om in het oog te houden dat een bedrijfsreglement strikt wordt nageleefd.  Ga je hier als werkgever te gemakkelijk mee om, dan kan dit je duur komen te staan als je werknemers wilt aanspreken op het niet naleven van het bedrijfsreglement. 

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder. 

Terug naar overzicht