Blogs

Gekozen tag:   Arbeidsrecht   ×

Strengere regels in de maak voor het (non-)concurrentiebeding

15 april 2024

Werkgevers opgelet: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt per 1 augustus 2022 in werking!

Mijn werknemer stuurt bedrijfsinformatie door naar zijn privé-e-mail: mag dat?

Werkgever, meet niet met twee maten!

Op vakantie tijdens ziekte: vakantie- of ziektedagen?

Geen non-concurrentiebeding en tóch onrechtmatig handelen

Thuiswerkende werknemers controleren: Hoe ver mag je gaan?

Vakantiedagen, wat zegt het arbeidsrecht?

Elementen van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Is een werkgever aansprakelijk voor een thuiswerkplek?

Advocaat reorganisatie

7 augustus 2020

Dit zijn de belangrijkste noodmaatregelen voor ondernemers

24 maart 2020

Werktijdverkorting / Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

17 maart 2020

Opdrachtgever in geschil met aannemer? Als aannemer kunt u een beroep doen op uw retentierecht!

23 augustus 2019

Ontslaan van werknemer wordt makkelijker?

8 november 2018

Ontslag op staande voet: misbruik personeelspas door medewerkster van IKEA

27 september 2018

Concurrentiebeding bij een ZZP'er: is dat mogelijk?

3 september 2018

Waar moet u zich als werkgever aan houden bij hoge temperaturen?

1 augustus 2018

Voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren werknemer

17 juli 2018

Ontslag na 1 juli 2015 ingewikkelder dan ooit

Oproepcontracten: welke rechten en plichten gelden?

29 februari 2016

Aangenomen per 01-01-2020: De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

21 juni 2019

Toch een vergoeding bij ontslag op staande voet?