Wet herziening partneralimentatie: vanaf 2020 van 12 naar 5 jaar

Als u gaat scheiden, u het voornemen heeft te gaan scheiden of uw (ex-)partner heeft u gezegd te willen gaan scheiden, dan is het voor de duur van de partneralimentatie van belang of het verzoekschrift in 2019 of in 2020 wordt ingediend bij de rechtbank. De regels voor wat betreft de duur van de partneralimentatie veranderen per 1 januari 2020. De nieuwe wetgeving inzake partneralimentatie geldt zowel voor de alimentatie van huwelijken als bij een geregistreerd partnerschap. 

Wat zijn op dit moment de regels voor wat betreft partneralimentatie bij echtscheiding?

  • Indien het een huwelijk met kinderen betreft is de termijn maximaal twaalf jaar;
  • Indien het een huwelijk zonder kinderen betreft maar het huwelijk duurt langer dan vijf jaar is de termijn maximaal twaalf jaar;
  • Indien het een huwelijk zonder kinderen betreft en het huwelijk korter dan vijf jaar duurt is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Wat worden de regels met ingang van 1 januari 2020?

De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie wordt teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Op deze hoofdregel gelden drie uitzonderingen:

  1. Indien er minderjarige kinderen zijn, dan wordt de termijn verlengd tot het moment dat het jongste kind twaalf jaar wordt.
  2. Indien het huwelijk ten minste vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan wordt de termijn verlengd tot aan het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.
  3. Indien het huwelijk ten minste vijftien jaar heeft geduurd, de alimentatiegerechtigde over meer dan tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en is geboren op of voor 1 januari 1970, geldt een maximale alimentatieduur van tien jaar.

Daarnaast heeft de rechtbank de mogelijkheid om in exceptionele gevallen een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen, ook al is er geen sprake van de bovengenoemde uitzonderingsgevallen. Uiteraard kan in onderling overleg ook altijd een andere termijn worden afgesproken.

Belastingaftrek alimentatie

Niet alleen de termijn, maar ook de fiscale aftrek van partneralimentatie verandert. Momenteel is betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen het tarief van 51,75%. Dit zal echter geleidelijk gaan dalen naar 37,05% in 2023. In tegenstelling tot de termijn geldt deze wijziging ook voor al lopende alimentatieverplichtingen.

Zeker gezien de wijzigingen voor wat betreft de termijn kan het voor u uitmaken of een verzoekschrift echtscheiding in 2019 of in 2020 wordt ingediend. Als u behoefte heeft aan nader advies, aarzelt u dan niet en neem contact op met onze familierecht advocaten.

Terug naar overzicht