Zakelijke mediation en conflictbemiddeling

dinsdag 17 januari 2023

Bij het ondernemerschap is enige vorm van conflict of wrijving haast onvermijdelijk. Een conflict is een ongewenste en vermoeiende afleiding en misschien zelfs een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. Emoties, aannames en wantrouwen kunnen in de weg staan van het voortzetten van een zakelijke relatie. Een conflict kan veel impact hebben op de onderlinge verhouding tussen u en uw zakelijke relatie, zowel materieel als immaterieel.  

Zakelijke geschillen en conflicten komen zeer regelmatig voor. Er kunnen dan goede redenen zijn om een juridisch traject te starten en de kwestie aan de rechter voor te leggen. In dat geval geeft u de zaak uit handen en verliest u een stuk persoonlijke invloed op de kwestie en de oplossing ervan. Dit terwijl u als ondernemer graag de eigen regie behoudt. Als ondernemer weet u immers wat speelt binnen uw onderneming en vindt u het van belang dat uw input wordt meegenomen in de oplossing. Ook kan het zijn dat u een juridische procedure niet wenselijk acht, omdat dit een negatieve weerslag zal hebben op de (zakelijke) relatie. Zakelijke mediation biedt in zulke situaties een goede oplossing

Wat is zakelijke mediation?

Zakelijke mediation is een vorm van conflictbemiddeling die in veel gevallen uiterst effectief werkt om ontstane zakelijke conflicten weg te nemen. Zakelijke mediation richt zich op geschillen van bedrijven. Dit kan zijn tussen bedrijven onderling, met of tussen aandeelhouders of andere professionele partijen zoals leveranciers, klanten of zakelijke partners. Betrokken partijen treden onder toezicht van een mediator in gezamenlijk overleg om de situatie te bespreken. Op deze manier kan op een constructieve wijze tot een oplossing worden gekomen. Na afloop van het mediation traject kunnen de betrokken partijen in een (vaststellings)overeenkomst alle afspraken vastleggen die uit de mediation zijn voortgekomen. Op deze manier kunnen eventuele toekomstige geschillen worden ondervangen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

De mediator legt, in tegenstelling tot een rechter in een juridische procedure, geen beslissingen op, maar begeleidt partijen bij het zoeken naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Zo komt u samen op een minnelijke wijze tot een oplossing van het geschil. 

Daarnaast kan een zakelijke mediation een stuk voordeliger en sneller zijn dan een juridische procedure, en kan er via mediation meer of anders geregeld worden dan via de rechter. Onze vakkundige en ervaren mediators en procesbegeleiders kunnen dit traject op een zeer efficiënte manier begeleiden.

Situaties geschikt voor zakelijke mediation

Door middel van mediation kunnen partijen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen zonder dat hier een rechter aan te pas komt. Mediation leent zich daarom goed voor zakelijke geschillen waarin ook persoonlijke en praktische kwesties een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan een opvolging of verhoudingen in het familiebedrijf. Het kan dan in het belang van de voortgang van het bedrijf zijn om een mediation traject te verkiezen boven een juridische procedure. 

Mediation is ook zeer geschikt voor situaties waarin u een zakelijke band met een vaste zakelijke partner niet wil verstoren. Denk hierbij aan kwesties tussen vennoten, Vereniging van Eigenaars, aandeelhouders en vaste opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ook dan kunnen wij u van dienst zijn en u helpen om tot een goede oplossing van uw geschil te komen.

Uw situatie bespreken?

Heeft u een zakelijk conflict of wilt u een geschil zo goed mogelijk oplossen? Wellicht biedt een mediation traject een passende oplossing voor uw geschil. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie, wij helpen u graag.

Terug naar overzicht