Zo gaat u in bezwaar tegen een bestemmingsplan!

donderdag 31 mei 2018

De gemeente heeft een ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd, waar u niet blij mee bent. De nieuwe bestemming van uw perceel neemt namelijk bouwmogelijkheden van uw eigen perceel weg, waardoor u niet meer de mogelijkheid heeft om uw bedrijf uit te breiden in de toekomst. U vraagt zich af wat u hieraan kunt doen.

Indienen gemotiveerde zienswijze

Indien u bezwaar heeft tegen de inhoud van een ontwerpbestemmingsplan, kunt u daartegen een zienswijze indienen. Dit kunt u doen binnen zes weken nadat het bestemmingsplan is gepubliceerd. Een zienswijze is niet anders dan een brief aan de gemeenteraad waarin u uw bezwaren tegen het nieuwe plan aangeeft. Het is daarbij van belang dat u uw bezwaren volledig omschrijft. Als u dit niet doet, vervalt ook de mogelijk om op dat punt beroep in te stellen nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. De gemeenteraad heeft hierna 12 weken de tijd om het bestemmingsplan vast te stellen. In de vergadering van de commissie ruimte, waaraan het bestemmingplan wordt voorgelegd, kunt u uw bezwaren nog eens mondeling toelichten.

In beroep bij de Raad van State

Als het bestemmingsplan is vastgesteld en u bent het niet eens met het besluit, kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen binnen zes weken nadat het vaststellen van het bestemmingsplan is gepubliceerd. Dit is echter alleen mogelijk als u een zienswijze heeft ingediend. Heeft u dit niet gedaan, dan kunt u alleen beroep instellen tegen wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Let op: zorg er wel voor dat u op tijd een specialist inschakelt, indien u die nodig heeft. Het is namelijk van groot belang dat u uw bezwaren in de zienswijze volledig omschrijft. Als u dit niet doet, heeft u niet meer de mogelijkheid om op dat punt beroep in te stellen.  

Heeft u een vraag voor een van onze bestuursrechtspecialisten? Of wenst u hulp bij het indienen van een zienswijze? Onze bestuursrechtspecialisten kunnen u adviseren over de juridische kant van een bezwaar en zo nodig voor u optreden in de bezwaarprocedure.

Terug naar overzicht