MKB Westland

Met het lidmaatschap bij MKB Westland zet Westland Partners zich in voor de ondernemersbelangen in het Westland.

Al vele jaren maakt MKB Westland zich sterk voor de ondernemersbelangen in Westland. Het is dan ook een sterke en serieuze gesprekspartner voor de MKB-bedrijven in Westland. Ze zitten aan tafel met gemeente en organisaties om de belangen van de ondernemers in het Westland te behartigen.  Het is een uitdaging om samen te zorgen voor een gezond vestigingsklimaat en een goed ondernemersklimaat. Daarover maken ze afspraken met de lokale politiek, maar investeren ook in kennisdeling. Durf van elkaar te leren. Dankzij het MKB investeringsfonds gaat MKB Westland daar de komende jaren stevig op inzetten.

Ook willen ze de ondernemers graag informeren over onderwerpen die er toe doen. Denk aan zaken als bereikbaarheid, regelgeving, veiligheid, de detailhandelsstructuurvisie etc. MKB Westland is dan ook in tal van overlegorganen vertegenwoordigd. Zoals: Platform Mobiliteit, de Marktcommissie en nog veel meer andere overlegorganen.

Tenslotte vinden ze het erg belangrijk dat ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Om te netwerken, om oude contacten aan te halen of om eens gewoon even samen gezellig wat te drinken en te eten. 

Meer informatie leest u hier

IMG 2863kleinrolfvankoppenfotografie

Terug naar overzicht