Er zijn verschillende juridische manieren om een bedrijf te kopen. Dat hangt onder meer af van de rechtsvorm van de te kopen onderneming en van de vraag of je alleen onderdelen van een onderneming wil overnemen.

Een onderneming met aandelen kan met een aandelenoverdracht of aandelenfusie worden gekocht. Je neemt dan de aandelen over en verkrijgt daarmee de eigendom. Bij een aandelenfusie gebeurt in beginsel hetzelfde, maar dan verdwijnt de verkopende onderneming omdat deze in de verkrijgende onderneming opgaat. Dat is dus aan de orde als je zelf al een onderneming met aandelen hebt. Bij een aandelenoverdracht of aandelenfusie gaan alle goederen en schulden automatische mee.

Bij een onderneming zonder aandelen (bijvoorbeeld bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma) kan de onderneming alleen met een activatransactie worden overgedragen. Er zijn dan geen aandelen. Je koopt feitelijk alleen de vermogensbestanddelen van de onderneming. Wil je personeel en lopende contracten overnemen, dan moet je daarvoor instemming van de betrokken derden (personeel of wederpartijen) krijgen.

Een activatransactie kan ook bij een onderneming met aandelen. Je kunt dan selectief bepaalde onderdelen van de onderneming kopen. De onderneming blijft dan bestaan en de aandelen blijven bij de verkoper. Alleen de onderneming die je koopt gaat naar jou over. Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op.