In principe zijn eenmaal gesloten overeenkomsten bindend voor de contractspartijen. Wel kunt u de overeenkomst bijvoorbeeld onder omstandigheden laten ontbinden wanneer de andere partij zich niet aan de overeengekomen afspraken houdt. Twijfelt u over uw situatie? Neem dan contact met ons op.