De huurovereenkomst mag pas worden opgezegd indien aan een van de 6 toewijzingsgronden is voldaan zoals opgenomen in artikel 7:274 lid 1 BW. Dit houdt in dat de huurovereenkomst kan worden beëindigd en de huurder uit het gehuurde kan worden gezet. Wilt u meer weten over wat u kunt doen in uw situatie? Neem dan contact met ons op.