Kan ik mijn werknemer aan een concurrentiebeding houden?

Indien u met uw werknemer schriftelijk een concurrentiebeding bent overeengekomen, kan een werknemer hieraan worden gehouden. Belangrijk hierin is wel dat het beding redelijk en billijk is, waarbij bijvoorbeeld een regiobegrenzing waarbinnen het concurrentiebeding geldt van belang is en de duur van het concurrentiebeding na het einde van de overeenkomst. Daarnaast moet de werkgever een redelijk belang hebben bij het beding, zoals bijvoorbeeld de vrees voor benadeling door de kennis van bedrijfsgeheimen en de mate waarin de werkgever in de opleiding en deskundigheid van de werknemer heeft geïnvesteerd. Wilt u meer weten over uw situatie? Neem dan contact met ons op.