De huur kan eenmaal per 12 maanden worden verhoogd met een maximaal indexatiepercentage. Bij de verhuur van een sociale huurwoning kan de verhuurder de huurder een voorstel tot huurverhoging doen. De verhuurder dient het voorstel tot huurverhoging minimaal 2 maanden voor ingang van de nieuwe huurprijs aan de huurder te verzenden. In dit voorstel dient te zijn opgenomen wat de huidige huurprijs is, het percentage van de verhoging, de voorgestelde nieuwe huurprijs, de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs en de wijze waarop de huurder tegen de huurverhoging in bezwaar kan gaan. De huurder hoeft niet met de huurverhoging in te stemmen. Indien de huurder niet instemt met de verhoging van de huur, dan dient de huurder binnen 4 maanden na de voorgestelde ingangsdatum een verzoek bij de huurcommissie in te dienen (toetsing redelijkheid voorstel verhuurder). Wilt u meer weten over wat u kunt doen in uw situatie? Neem dan contact met ons op.