Als een contractspartij de overeenkomst niet na komt volgens de overeengekomen afspraken, dan is die partij in verzuim. Als er geen fatale termijn is overeengekomen, is in de regel een ingebrekestelling nodig om het verzuim te laten intreden. U kunt dan bijvoorbeeld het recht hebben om het contract te ontbinden of een recht op nakoming hebben en eventueel een schadevergoeding vorderen. Wilt u weten wat uw rechten zijn in uw situatie? Neem dan contact met ons op.