Zodra de huurder niet voldoet aan zijn verplichting de huur te betalen, dan dient een ingebrekestelling te worden verstuurd en de huurder te worden gesommeerd de huur alsnog te voldoen. Uit jurisprudentie volgt dat wanneer de huurder een huurachterstand heeft van drie maanden, de kantonrechter in beginsel over kan gaan tot ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning kan toewijzen. Wilt u meer weten over wat u kunt doen in deze situatie? Neem dan contact met ons op.