Zodra door de huurder een gebrek wordt opgemerkt dan dient het gebrek direct bij de verhuurder te worden gemeld om verergering van het gebrek te voorkomen. De huurder dient aan de verhuurder te verzoeken de gebreken te verhelpen.  De verhuurder is ertoe verplicht de gebreken te verhelpen, tenzij het verhelpen van het gebrek redelijkerwijs onmogelijk is of wanneer het gaat om een kleine herstelreparatie die de huurder eenvoudig zelf kan doen. Zodra de verhuurder weigert de gebreken te verhelpen, kan de huurder een derde inschakelen (zoals een aannemer) om het gebrek te verhelpen. De kosten die hiermee zijn gemoeid kan de huurder op de verhuurder verhalen. Wilt u meer weten over wat u kan doen wanneer een huurwoning gebrekkig is? Neem dan contact met ons op.