Bij de totstandkoming van een overeenkomst worden tussen partijen concrete afspraken gemaakt over de inhoud van de overeenkomst. Daarbij is opneming van de algemene voorwaarde van groot belang. Algemene voorwaarden zijn een set van standaard afspraken die bedoeld zijn om in meerdere overeenkomsten van toepassing te zijn. In algemene voorwaarden staan veelal bepalingen opgenomen over (de gevolgen van) aansprakelijkheid en uitsluiting daarvan, wanprestatie, schade en overmacht. Bij het gebruik van algemene voorwaarden is het van zeer groot belang dat deze op de juiste wijze worden gehanteerd. Een onjuiste hantering kan met zich meebrengen dat u zich niet  op uw algemene voorwaarden kunt beroepen. Heeft u vragen over de algemene voorwaarden of wilt u dat een specialist uw algemene voorwaarden controleert? Neem dan contact met ons op.