Er zijn verschillende juridische manieren om een bedrijf te verkopen. Dat hangt onder meer af van de rechtsvorm van een onderneming. Een onderneming met aandelen kan met een aandelenoverdracht of aandelenfusie worden overgedragen. Een onderneming zonder aandelen (bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma) kunnen alleen de goederen en schulden overdragen met een activa-/passivatransactie.

Bij een aandelenoverdracht (aandelenfusie) worden de aandelen aan de koper overgedragen. In de onderneming verandert in beginsel niets: lopende overeenkomsten worden voortgezet, schulden blijven bestaan en het vermogen blijft bij de onderneming.

In het geval van een activa-/passivaovereenkomst worden (bepaalde) goederen en (bepaalde) schulden afzonderlijk aan de koper overgedragen. Overeenkomsten en schulden gaan pas op de koper over als de andere partij bij de overeenkomst of de schuldeiser daarmee instemmen. Personeel gaat ook niet automatisch over. Draag je een onderneming op deze manier over, dan moet je goed opletten dat je als verkoper niet nog steeds aansprakelijk blijft. Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op.