Een ontslagvergunning aanvragen kan wanneer u een langdurig zieke werknemer wilt ontslaan of wanneer er om bedrijfseconomische redenen afscheid moet worden genomen van werknemers. Voor de langdurig zieke werknemer geldt dat een ontslagvergunning kan worden aangevraagd na een periode van twee jaar. In het kader van de bedrijfseconomische redenen dient u als werkgever de aanvraag te onderbouwen met o.a. financiële gegevens en dient u aan te tonen dat er alles aan is gedaan om de werknemer te kunnen behouden. Wilt u meer weten over uw situatie? Neem dan contact met ons op.