Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Een mondelinge overeenkomst is in beginsel net zo bindend als een schriftelijke overeenkomst. Wij raden aan om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Door middel van het schriftelijk vastleggen van de overeenkomst wordt namelijk bewijs gecreëerd, waardoor nakoming van de bij overeenkomst gemaakte afspraken een stuk makkelijker afdwingbaar kan worden gemaakt. De afspraken staan dan immers op papier. Daarnaast is het raadzaam zo volledig mogelijk op te nemen wie de contractspartijen zijn, welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke consequenties volgen bij niet-nakoming van de overeenkomst en wat dit betekent voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van contractspartijen. Ook vermeldt een contract in de regel hoe om te gaan met geschillen, opzegging en beëindiging, welk recht van toepassing is en welke rechter of instantie bevoegd is tot de beoordeling van een geschil. Heeft u nog vragen of wilt u dat een specialist uw contracten controleert? Neem dan contact met ons op.