Als de overledene geen testament heeft opgesteld en een echtgenoot en een of meer kinderen achterlaat is de wettelijk verdeling van toepassing. In beginsel krijgen de kinderen als erfgenaam van rechtswege een vordering op de langstlevende echtgenoot, overeenkomend met de waarde van het erfdeel. Deze vordering wordt  in beginsel pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende ouder, dan wel indien de echtgenoot in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van de langstlevende de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. De wettelijke verdeling kan bij testament van toepassing wordt verklaard, daarbij kunnen ook (bepaalde) afwijkingen op de wettelijke regeling worden gemaakt. Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact met ons op.