Als de overledene een testament had, heeft hij vaak iemand aangewezen om de afwikkeling te regelen. Dit wordt een executeur genoemd. Wanneer er geen executeur is benoemd of als er geen testament is opgesteld, en er meerdere erfgenamen zijn, bent u samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Het gebeurt vaak dat de erfgenamen één erfgenaam machtigen om de erfenis af te wikkelen. Het is ook mogelijk om een buitenstaander te machtigen. Hier leest u het ultieme stappenplan voor het afhandelen van een erfenis.