Adoptie en stiefouderschap

Bij Westland Partners zijn wij zeer ervaren in het begeleiden van (een) ouder(s) die een adoptiewens hebben. Om voor adoptie in aanmerking te komen moet aan diverse voorwaarden worden voldaan.


Algemene voorwaarden voor adoptie van een kind uit Nederland

  • De adoptie is in het belang van het kind;
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn of haar eigen ouder(s). De rechtbank beoordeelt of de (juridische) ouders hun rol nog kunnen en willen vervullen;
  • Het kind is minderjarig. Als het kind 12 jaar of ouder is dan moet hij of zij zelf ook instemmen met adoptie;
  • Grootouders komen niet in aanmerking voor adoptie van hun kleinkind;
  • U bent meerderjarig en ten minste 18 jaar ouder dan het kind dat u wilt adopteren;
  • U moet het kind ten minste 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Dit kan bijvoorbeeld zijn als pleegouder, voogd of stiefouder.
Voor (echt)paren, nieuwe partners en duomoeders is er een aantal aanvullende voorwaarden.

Adoptie door (echt)paren

Indien een (echt)paar van verschillend of gelijk geslacht een kind wensen te adopteren gelden de volgende voorwaarden:
  • Het (echt)paar heeft in de periode voor de adoptieaanvraag ten minste 3 jaar samen geleefd. Dit kan het (echt)paar aantonen door bijvoorbeeld een samenlevingscontract of gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Adoptie door nieuwe partner

De nieuwe partner van de vader of moeder kan het kind van zijn partner adopteren. Deze adoptie door 1 persoon heet partneradoptie. In de volksmond wordt het ook wel stiefouderadoptie genoemd. Partneradoptie is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • De nieuwe partner moet ten minste 3 jaar voor het verzoek hebben samengeleefd met de juridische ouder;
  • De nieuwe partner moet in die periode ten minste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.

Ouderschap van duomoeder

Een duomoeder is de vrouwelijke partner van de biologische moeder. Sinds 2014 kan een duomoeder juridisch ouder worden buiten de rechter om. Het moederschap van een duomoeder kan automatisch ontstaan door geboorte van het kind (in het geval van een huwelijk) of door erkenning.

Onbekende donor: wettelijk ouder door huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een duomoeder kan juridisch ouder worden bij de geboorte van een kind. De moeder en de duomoeder moeten dan getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Tevens moet de biologische vader een onbekende donor zijn volgens de definitie in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Hiermee is duidelijk dat de vader geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding van het kind.

Met een verklaring van de Stichting donorgegevens wordt vastgelegd dat het om een anonieme donor gaat. De verklaring juridisch ouderschap kan digitaal worden aangevraagd via de website donorgegevens.nl. Deze verklaring wordt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gegeven. Dat doet u bij de aangifte van de geboorte van het kind. Indien u deze verklaring niet bij de geboorte heeft afgegeven, dan kan het kind worden geadopteerd of erkend bij de burgerlijke stand.

Bekende donor: adopteren of erkennen

Een duomoeder krijgt niet automatisch het juridisch ouderschap over een kind met een bekende donor, bijvoorbeeld in het geval de bekende donor een vriend, bekende of familielid is. De duomoeder kan wel juridisch ouder worden door het kind te adopteren of te erkennen bij de burgerlijke stand. De erkenning kan al worden geregeld voor de geboorte van het kind. In dat geval is de duomoeder vanaf de geboorte van het kind juridisch ouder. De keuze voor erkenning of adoptie kan in sommige gevallen gevolgen hebben voor de erkenning van het ouderschap in het buitenland. Indien u voorziet dat u naar het buitenland zult verhuizen, vergewist u zich dan van te voren van de gevolgen.

Gezamenlijk gezag aanvragen

Als twee vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dan hebben zij na erkenning automatisch het gezamenlijk gezag.

Als twee vrouwen een relatie hebben maar niet getrouwd zijn dan wel een geregistreerd partnerschap hebben, dan heeft de vrouw uit wie het kind is geboren het ouderlijk gezag. De duomoeder kan het kind erkennen en daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Donor erkend? Geen gezag voor duomoeder

Indien de (bekende) donor het kind voor de geboorte als eerste heeft erkend, dan kan alleen de biologische moeder uit wie het kind is geboren het gezag krijgen en de duomoeder niet.

Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

relatie en familie2

Terug naar overzicht