Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt en daar geen verdere juridische afspraken over maakt, dan ontstaat er een gemeenschap van goederen. U heeft echter de mogelijkheid om voorafgaand of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te laten stellen bij de notaris. Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk zijn alleen mogelijk na toestemming van de rechtbank, dit om eventuele benadeling van derden te voorkomen.


Inhoud huwelijkse voorwaarden

In huwelijke voorwaarden kan volgens maatwerk worden opgenomen wat wel en niet gezamenlijk is en of er verrekend moet worden. Veelal wordt gekozen voor ‘koude uitsluiting’, hetgeen inhoudt dan niets gezamenlijk wordt. Dit laat onverlet dat als u samen een woning koopt, er een beperkte gemeenschap ontstaat. Een andere mogelijkheid is dat alleen woning én inboedel gezamenlijk worden, maar er voor het overige aan beide zijden sprake is van privévermogen.

Geregeld wordt er een verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Dat kan een periodiek of een finaal verrekenbeding zijn. Zo kan er worden afgesproken dat overgespaard inkomen jaarlijks verrekend moet worden, waarbij aan het eind van ieder jaar moet worden afgerekend met elkaar. Bij een finaal verrekenbeding wordt na het huwelijk met elkaar afgerekend. In de praktijk wordt er bij een periodiek verrekenbeding vaak niet verrekend, wat er toe kan leiden dat aan het eind van het huwelijk moet worden afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen is. Dit terwijl dit niet de bedoeling is geweest van de echtgenoten bij het begin van het huwelijk.

Maatwerk

De familierechtsadvocaten van Westland Partners weten bij uitstek hoe om te gaan met uw huwelijkse voorwaarden. Zij kunnen beoordelen of en zo ja, wat er verdeeld moet worden omdat het gemeenschappelijk is en op welke punten wel of niet verrekend zou moeten worden. Indien mogelijk worden hierover afspraken gemaakt met de (advocaat van de) wederpartij, daar waar nodig wordt geprocedeerd bij de rechtbank. Ook in het geval u op het punt staat te trouwen c.q. huwelijkse voorwaarden af te sluiten, kunt u bij Westland Partners terecht voor advies.

Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

shutterstock 144903349

Terug naar overzicht