Erkenning, vaststelling en ontkenning vaderschap

Geboorte tijdens huwelijk

In het geval een kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan is de moeder van het kind de juridische moeder en de man met wie zij getrouwd is ook de juridische vader. Dit is ook het geval als hij niet de biologische vader is. Als de echtgenoot van de vrouw de biologische vader van het kind is, dan is er voor de vaststelling van het vaderschap geen verdere actie noodzakelijk.


Erkenning

Als ouders niet zijn getrouwd, dan dient het juridisch vaderschap tot stand te komen door erkenning. Voor deze erkenning is de toestemming van de moeder vereist. Erkenning van een kind vindt plaats bij de burgerlijke stand van de gemeente. De vader kan het kind al reeds voor de geboorte erkennen. Dit wordt de erkenning van de ongeboren vrucht genoemd. Met de erkenning is het (juridisch) vaderschap vastgesteld. De ouders beslissen bij de erkenning samen welke achternaam het kind krijgt.

Vervangende toestemming

Het komt voor dat de moeder niet mee wil werken met erkenning door de vader. In dat geval kan de man door tussenkomst van een advocaat een verzoekschrift indienen bij de rechtbank tot vervangende toestemming voor erkenning. De vervangende toestemming wordt door de rechter verleend, mits de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind zelf niet zou schaden. Tevens dient de man de verwekker te zijn van het kind. Dit kan indien noodzakelijk worden vastgesteld met een DNA-test. Wordt er niet mee gewerkt aan een test, dan kan de rechtbank daar de conclusies aan verbinden die zij geraden acht. Met de vervangende toestemming kan de vader het kind alsnog erkennen, waarmee het (juridisch) vaderschap met een omweg alsnog is vastgesteld.

Vaststelling vaderschap

Het kan ook zo zijn dat niet de moeder de vaststelling van het vaderschap verhindert, maar dat de vader niet mee werkt aan erkenning. Als dat het geval is, dan kan de moeder door tussenkomst van een advocaat een verzoekschrift vaststelling vaderschap (laten) indienen bij de rechtbank. Daarbij dient allereerst vast komen te staan dat de man de verwekker van het kind is. Mocht dat door de man betwist worden, dan kan dit worden vastgesteld middels een DNA-test. Als de rechtbank vaststelt dat de man de vader is, dan is daarmee het (juridisch) vaderschap vastgesteld. Het verzoek van de moeder dient binnen 5 jaren na de geboorte van het kind ingediend te worden. Als de identiteit van de verwekker later bekend wordt of zijn verblijfplaats onbekend is, dan kan het verzoek worden ingediend binnen 5 jaar nadat zij bekend is met de identiteit en verblijfplaats van de verwekker. Als het kind 16 jaar of ouder is, dan is de moeder niet langer bevoegd het verzoek in te dienen.

Ook het kind zelf kan een verzoek tot vaststelling van het vaderschap indienen bij de rechtbank. Hiervoor geldt geen uiterste termijn. Zelfs als het kind inmiddels meerderjarig is geworden kan een dergelijk verzoek worden ingediend.

Ontkenning vaderschap

Als een kind gedurende een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren ontstaat er automatisch (juridisch) vaderschap, of de man nu de biologische vader is of niet. Zowel de man, de moeder als het kind kunnen een verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen bij de rechter. Hiervoor gelden strikte termijnen.

De moeder moet binnen één jaar na de geboorte van het kind het verzoek indienen bij de rechtbank.

De man moet binnen één jaar na het moment waarop hem bekend is geworden dat hij vermoedelijk niet de biologische vader van het kind is het verzoek indienen.

Het kind kan het verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen binnen drie jaren nadat het bekend is geworden met het feit dat de man vermoedelijk niet zijn of haar biologische vader is. Indien het kind gedurende de meerderjarigheid bekend is geworden met dit feit, kan het verzoek tot uiterlijk drie jaren nadat het kind meerderjarig is geworden, worden ingediend.

Als de man voor zijn huwelijk met de moeder wist dat zij zwanger is, kan het vaderschap overigens niet worden ontkend. Zo gelden er nog meer uitzonderingen.

Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

Kinderalimentatie advocaat

Terug naar overzicht