Gezag en omgang

Als ouders zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben, dan hebben zij automatisch het gezamenlijk gezag over een tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind. Als u enkel een relatie of een samenlevingsovereenkomst hebt is dat niet het geval. Allereerst dient het kind door de vader erkend te worden. Daarmee wordt de biologisch vader ook juridisch vader. Sinds 1 april 2014 kan een kind overigens ook door een vrouw erkend worden. Het gezamenlijk gezag is echter wat anders en dient apart te worden aangevraagd bij de rechtbank. Met uw DigiD bij de hand kunt u dit zelf doen. Ook dit kan inmiddels door een vrouw. Indien u als ouder het gezag heeft over een kind, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van het kind. Voor belangrijke beslissingen, zoals medische ingrepen of buitenlandse reizen, dienen beide ouders met gezag toestemming te verlenen.

Het gezag kan samen of alleen worden uitgeoefend. Ook kan een ouder samen met een niet-ouder het gezag uitoefenen. Als niet de ouder(s) maar een ander de zeggenschap over het kind heeft, dan heet dit voogdij.


Uitgangspunt van de wetgever: gezamenlijk gezag

De wetgever heeft als uitgangspunt dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kind(eren) uitoefenen. Na de echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap blijft u als ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen over uw kind(eren). Indien een van de ouders van mening is dat het belang van het kind vraagt om eenhoofdig gezag, dan kan aan de rechtbank verzocht worden het gezamenlijk gezag naar eenhoofdig gezag te wijzigen. Een dergelijk verzoek wordt alleen onder bijzondere omstandigheden toegewezen.

Ook zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap is gezamenlijk gezag het uitgangspunt van de wetgever. Als er niets geregeld is, ligt het eenhoofdig gezag echter alleen bij de moeder. Ouders kunnen de rechtbank zoals gezegd samen verzoeken dit te wijzigen naar gezamenlijk gezag. Indien de moeder daar niet achter staat, kan de vader (of de meemoeder) de rechtbank verzoeken om buiten de wil van de moeder om het eenhoofdig gezag te wijzigen naar gezamenlijk gezag. Daarvoor dient het kind wel eerst erkend te zijn.

Zorgregeling

Iedere ouder heeft op grond van de wet recht op contact met zijn of haar kind. Het kind heeft andersom ook recht op contact met beide ouders. Als er geen sprake is van gezamenlijk gezag, wordt er gesproken over een omgangsregeling. Is er wel gezamenlijk gezag, dan heet het officieel de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.

Na beëindiging van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving dienen er afspraken te worden gemaakt over de zorgregeling. Deze afspraken kunnen (en in het geval van gezamenlijk gezag moeten) in een ouderschapsplan worden opgenomen. Indien u er als ouders niet in slaagt om een ouderschapsplan op te stellen, afspraken te maken over de zorgregeling of de andere ouder u de omgang ontzegt of minimaal toestaat, is het mogelijk om de rechtbank te verzoeken een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken c.q. omgangsregeling te laten bepalen. Zowel in het minnelijk traject als tijdens een eventuele procedure kunnen de ervaren advocaten van Westland Partners u bijstaan om te krijgen waar u recht op heeft.

Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

relatie en familie2

Terug naar overzicht