Kinderalimentatie

Na echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en beëindiging samenleving blijft u onderhoudsplichtig naar uw kind tot het de leeftijd van 21 jaar heeft (in het laatste geval alleen indien u het kind erkend heeft). Onenigheid over de verdeling van de kosten van het kind vormen veelal een probleem nadat ouders uit elkaar gaan. U kunt in onderling overleg afspraken maken en die in een ouderschapsplan opnemen of via een procedure door de rechtbank vast laten stellen. Hoe komt de hoogte van de kinderalimentatie tot stand?


Criteria voor het bepalen van kinderalimentatie

Kinderalimentatie, in juridische termen ook wel de kosten van verzorging en opvoeding genoemd, wordt volgens een vast stramien berekend. Het uitgangspunt is dat kinderen er door een echtscheiding in beginsel niet op achter uit mogen gaan. Op basis van het netto besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van de echtscheiding wordt conform een tabel die is samengesteld door het NIBUD, bepaald wat de kosten van de kinderen (behoefte) zijn.

Daarna wordt gekeken wat de afzonderlijke draagkracht van de ouders is op het moment van berekenen. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de zorgregeling, die resulteert in een zorgkorting die in mindering wordt gebracht op het uiteindelijk te betalen bedrag aan kinderalimentatie. Als er in totaal voldoende draagkracht is dan volgt een draagkrachtvergelijking om te bepalen wie welk deel van de kosten op zich dient te nemen. Als de draagkracht onvoldoende is dan wordt het tekort gedeeld. Mochten zich na verloop van tijd wijzigingen voordoen, dan is het mogelijk om op basis van een wijziging van omstandigheden een verzoek in te dienen tot wijziging van de kinderalimentatie.

De onderhoudsgerechtigde moet van de kinderalimentatie alle verblijfsoverstijgende kosten voldoen. Daarnaast heeft zij of hij een eigen aandeel, kinderbijslag en mogelijk kindgebonden budget teneinde deze kosten te voldoen. De onderhoudsgerechtigde hoeft geen verantwoording af te leggen aan de onderhoudsplichtige over de besteding van de kinderalimentatie.

De berekening van kinderalimentatie wordt door onze ervaren familierechtadvocaten met hetzelfde programma opgesteld als dat de rechtbank gebruikt. U hoeft dit dus niet zelf te doen. Hoewel een vaste formule wordt gebruikt zijn er natuurlijk altijd weer uitzonderingen of bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden. De familierechtadvocaten van Westland Partners zijn gespecialiseerd in alimentatieberekeningen en op de hoogte van de meest actuele wetgeving en jurisprudentie.

Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

Corona en alimentatie

Terug naar overzicht