Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Als u trouwt heeft u de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen bij de notaris. Doet u dat niet, dan bent u getrouwd in gemeenschap van goederen. Vóór 1 januari 2018 was dit in algehele gemeenschap van goederen. Bent u nadien in gemeenschap van goederen getrouwd, dan geldt dat alles wat voor het huwelijk is opgebouwd privévermogen van die persoon blijft, en alles wat tijdens het huwelijk is opgebouwd gezamenlijk is.

Wat valt er in de huwelijksgoederengemeenschap?

In beginsel vallen alle bezittingen en schulden in de huwelijksgoederengemeenschap. Het meest aansprekende onderdeel van de huwelijksgoederengemeenschap is vaak de echtelijke woning en de al dan niet daar aan gekoppelde hypothecaire geldlening. Verder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de inboedel, banktegoeden, auto’s, ondernemingen en kredieten in de huwelijksgoederengemeenschap. Hoewel het bij een gemeenschap van goederen wellicht voor zich spreekt, zijn beide echtelieden gerechtigd tot de helft van de gemeenschap. De bestanddelen van de gemeenschap dienen daarom gelijk te worden verdeeld. Indien één van beiden wordt overbedeeld, heeft de echtgenoot die is onderbedeeld een vordering op de echtgenoot die is overbedeeld. Als er wordt afgeweken van een gelijke verdeling dan schuilt het gevaar van schenking, waarbij schenkingsbelasting verschuldigd is aan de belastingdienst. Dat dit zonde van uw geld is, behoeft geen verdere uitleg.


Wat valt er niet in de huwelijksgoederengemeenschap?

Indien één van beiden echtgenoten een erfenis of een schenking ontvangt waar een uitsluitingsclausule aan verbonden is, valt dit niet in de huwelijksgoederengemeenschap. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde verknochte goederen. Een voorbeeld daarvan is een immateriële schadevergoeding. Voordat er tot verdeling wordt overgegaan, dient hetgeen onder uitsluiting is ontvangen eerst aan de desbetreffende echtgenoot toebedeeld te worden.


Ontbinding

De huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden op het moment dat er een verzoekschrift echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Dit moment is bepalend voor de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap. Voor wat betreft de waardering gelden per bestanddeel verschillende regels. Zo wordt bij de waardering van de woning uitgegaan van de datum van feitelijke verdeling. Om de ontbinding van de gemeenschap aan derden te kunnen tegenwerpen, moet het verzoek tot echtscheiding worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.


Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

BLOG Vakantie voorbij relatie ook

Terug naar overzicht