Voornaamswijziging of achternaamswijziging

Voornaamswijziging

Een ieder krijgt bij zijn of haar geboorte (verplicht) een voornaam. Veruit de meesten onder ons houden de voornaam c.q. voornamen zoals zij die van zijn of haar ouders gekregen hebben. Er zijn echter gevallen waarin men een voornaam wil wijzigen dan wel een voornaam wil toevoegen.

Omdat het belang van rechtszekerheid groot is, kan een voornaam niet zomaar gewijzigd worden. Voornaamswijziging is alleen mogelijk als de rechtbank meent dat er een voldoende zwaarwichtig belang is. Verder mogen er geen redenen van algemeen belang zijn die zich tegen een voornaamswijziging verzetten en mag de (nieuwe) gevraagde naam niet ongeoorloofd of ongepast zijn. De voornaam kan overigens uitsluitend gewijzigd worden indien u een in Nederland geregistreerde geboorteakte heeft.

Achternaamswijziging

Voor het wijzigen van de achternaam van een minderjarige bestaan verschillende soorten verzoeken, welke via Justis worden ingediend. U kunt op de website van Justis zien welke voorwaarden hier aan verbonden zijn.

Ook voor het wijzigen van de achternaam van een meerderjarige bestaande verschillende soorten verzoeken, welke via Justis worden ingediend. Wij verwijzen naar de website van Justis voor nadere informatie.
 
De meeste verzoeken tot wijziging kunt u desgewenst zelf indienen. Uiteraard kunnen wij u hier in ondersteunen. Als er een verzoekschrift bij de rechtbank moet worden ingediend, bijvoorbeeld omdat de andere ouder niet mee werkt aan wijziging van de achternaam van de minderjarige, zijn wij u graag van dienst.

Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

erfrecht blog

Terug naar overzicht