Aantasting van een testament

We worden tegenwoordig steeds ouder, maar ouder worden kent ook gebreken. Zo kampen veel ouderen de laatste jaren van hun leven met aandoeningen als bijvoorbeeld dementie en Alzheimer. Doordat de inhoud van een testament voor de erfgenamen vaak pas na het overlijden duidelijk wordt, komt het nog al eens voor dat de overledene kort voor overlijden (drastische) veranderingen in een testament heeft gemaakt, zoals het onterven van een kind. Indien u van mening bent dat datgene wat in het testament is opgenomen niet overeenkomt met wat de overledene heeft gewild, kan worden bekeken of er gronden zijn om de geldigheid van het testament aan te tasten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het nietig laten verklaren van een testament omdat dit onder invloed van een geestelijke stoornis tot stand is gekomen.

Hiermee hebben wij ruime ervaring. Raadpleeg bij twijfel een van onze advocaten om snel duidelijkheid te krijgen in uw specifieke situatie.

Algemeen zegel

Tags

Erfrecht

Terug naar overzicht