Bewind, mentorschap, curatele

Zodra u meerderjarig bent wordt u als handelingsbekwaam gezien. Een meerderjarige mag zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het kopen van een huis of het sluiten van een huwelijk. Helaas komt het voor dat een meerderjarige niet in staat blijkt om zichzelf daadwerkelijk te kunnen redden op één of meer gebieden in het leven. Er zijn drie verschillende mogelijkheden om in een dergelijk geval de meerderjarige de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is: bewind, mentorschap en curatele.


Bewind

Iemand die niet met geld of goederen om kan gaan, kan onder bewind gesteld worden. Deze maatregel heet officieel ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. Een persoon van wie de goederen geheel of gedeeltelijk onder bewind zijn gesteld, mag daar niet zelfstandig over beschikken. Voor iedere rechtshandeling van belang is toestemming van de bewindvoerder nodig.

Mentorschap

Als het gaat om persoonlijke belangen in plaats van geld en goederen, dan is er de mogelijkheid van mentorschap. Zo dienen de persoonlijke belangen van dementerenden, psychiatrische patiënten of verstandelijk gehandicapten door een mentor behartigd worden. Het gaat hierbij over beslissingen ten aanzien van verzorging, verpleging of behandeling waar de meerderjarige zelf geen goed overwogen beslissing (meer) in kan maken.

Curatele

Curatele is de meest zware vorm van begeleiding. Ondercuratelestelling ziet op de behartiging van zowel de persoonlijke als de financiële belangen van een meerderjarige. Iemand die onder curatele staat, wordt gezien als handelingsonbekwaam. Trouwen, een huis kopen of een contract afsluiten kan alleen met toestemming van de curator. Onverantwoorde aankopen kunnen worden teruggedraaid. Een curator kan echter niet overal over besluiten. Een gedwongen opname in het verpleeghuis of ziekenhuis dient te worden geregeld via een rechterlijke machtiging.

Voor het aanvragen van een van bovenstaande maatregelen, dan wel een hoger beroep indien een maatregel niet of juist wel is opgelegd, bent u bij Westland Partners aan het juiste adres.

Vragen?

Indien u over bovenstaande of andere familierechtelijke kwesties vragen heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Westland Partners via telefoon of e-mail en maak desgewenst een vrijblijvende afspraak op kantoor.

shutterstock 413924539 1

Terug naar overzicht