Een goed begin is het halve werk: contracten sluiten

Van een brood kopen bij de bakker tot grote internationale zakendeals, het dagelijks leven zit vol met het sluiten van kleine en grote overeenkomsten. In de praktijk kan er veel mis gaan bij het sluiten van een overeenkomst en is het goed om te weten wat u precies overeenkomt. Om juridisch getouwtrek zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn hier 5 tips voordat u een contract/overeenkomst sluit.

1. Leg uw afspraken altijd schriftelijk vast

Overeenkomsten zijn in beginsel vormvrij, tenzij de wet anders voorschrijft. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Hoewel overeenkomsten dus ook mondeling tot stand kunnen komen, brengt het sluiten van een mondelinge overeenkomst vaak de nodige problemen met zich mee. Het is daarom altijd verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen, zelfs als dit op een bierviltje, een kassabonnetje of via whatsapp is. Door middel van het schriftelijk vastleggen van de overeenkomst wordt namelijk bewijs gecreëerd, waarmee nakoming van de overeenkomst een stuk gemakkelijk afdwingbaar kan worden gemaakt. Dit is bij een mondelinge overeenkomst een stuk ingewikkelder, met name als er geen getuigen aanwezig waren bij het (mondeling) sluiten van de overeenkomst. Lees meer over het sluiten van overeenkomsten in de blog: Het ABC bij het sluiten van overeenkomsten

2. Stel vast wie uw contractspartij is en leg de contractspartijen vast

Op het eerste gezicht lijkt het voor de hand liggend dat degene met wie u onderhandeld ook uw contractspartij is. Desondanks zijn er omstandigheden waardoor de persoon met wie u onderhandeld niet uw contractspartij is. Zo kan uw feitelijke contractspartij zich laten vertegenwoordigen door een tussenpersoon, of kan een tussenpersoon middels een volmacht namens de feitelijke contractspartij handelen. Indien u vermoedt dat u te maken heeft met een tussenpersoon of een gevolmachtigde, is het raadzaam om onderzoek te doen naar de reikwijdte van deze bevoegdheid en uiteraard goed vast te leggen wie uw contractspartij precies is.

3. Raadpleeg de Kamer van Koophandel en het Insolventieregister

Controleer altijd de identiteit en de tekenbevoegdheid van uw zakenpartner. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel vindt u algemene informatie over bedrijven, bestuurders, bevoegde personen en faillissementen. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat degene met wie u een contract sluit ook (teken)bevoegd is, of dat u geen contract aangaat met een failliete onderneming. Als achteraf blijkt dat uw zakenpartner bijvoorbeeld niet tekenbevoegd is kan dit problemen opleveren voor een inmiddels ondertekend contract. Bij het Centraal Insolventieregister kunt u verdere gegevens vinden van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen.

4. Check de algemene voorwaarden

Bekijk van tevoren welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als in het contract wordt verwezen naar algemene voorwaarden moet duidelijk zijn welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en of deze tijdig ter hand zijn gesteld. Indien beide partijen hun eigen voorwaarden van toepassing stellen en die van de ander van de hand wijzen, kan er onduidelijkheid ontstaan. Het is dan ook van belang om ook de algemene voorwaarden goed vast te leggen in de overeenkomst. Meer informatie over het belang van algemene voorwaarden leest u in de blog: Algemene voorwaarden: een hard gelag?

5. Schakel bij twijfel een advocaat in 

Wanneer de overeenkomst ziet op relatief eenvoudige en duidelijke afspraken tussen partijen, zou het sluiten van een overeenkomst geen probleem moeten zijn. Indien er grote belangen mee gemoeid zijn en de overeenkomst verregaande (financiële) gevolgen kan hebben, schakel dan een contractenrecht advocaat in. Onze advocaten kunnen u adviseren bij het vaststellen van de overeenkomst of overeenkomsten voor u controleren. Voor meer informatie over wat onze advocaten voor u kunnen betekenen op het gebied van contracten kunt u kijken op onze expertisepagina contractenrecht. Een goed begin is het halve werk en een helder geformuleerd contract voorkomt problemen in de toekomst.

 

Terug naar overzicht