Een goed begin is het halve werk: contracten sluiten

5 tips voor het sluiten van contracten

Van een brood kopen bij de bakker tot grote internationale zakendeals, het dagelijks leven zit vol met het sluiten van kleine en grote contracten (ook wel overeenkomsten genaamd). In de praktijk kan er veel misgaan wanneer partijen een overeenkomst sluiten. Om zoveel mogelijk juridisch getouwtrek te voorkomen, geven wij 5 tips bij het opstellen en sluiten van een contract.

In deze blog:

 • Wat is contractenrecht?
 • Welke contracten zijn er?
 • Welke bepalingen moeten er in een contract staan?
 • 5 tips voor het sluiten van een goed contract:
  • Leg uw afspraken altijd schriftelijk vast;
  • Leg de contractspartijen duidelijk vast;
  • Raadpleeg de Kamer van Koophandel en het Insolventieregister;
  • Check de algemene voorwaarden;
  • Schakel bij twijfel een advocaat in.

Wat is contractenrecht?

Het contractenrecht geeft regels over het sluiten van een contract. Wat valt onder het contractenrecht en de bijbehorende regels? Denk over wat te doen als een van de contractspartijen de gemaakte afspraken niet naleeft. Een contract komt meestal pas uit de kast gehaald als er tussen de contractspartijen een geschil ontstaat. Vaak blijkt op dat moment pas dat er onvolledige of onjuiste bepalingen in staan. Dit kan leiden tot lange en kostbare procedures. Een goed begin is het halve werk, en dat geldt zéker voor het contractenrecht! Zorg daarom altijd voor een goed contract. 

Welke contracten zijn er?

Iedereen krijgt weleens te maken met het sluiten van een contract. Deze komen voor in allerlei soorten en maten. Voorbeelden van contracten zijn: de arbeidsovereenkomst, de koopovereenkomst, de huurovereenkomst maar ook algemene voorwaarden. Maar hoe stel je een contract op? Daar helpen onze advocaten contractrecht en ondernemingsrecht u graag bij. 

Welke bepalingen moeten er in een contract staan?

Een goed contract moet ten minste bepalingen bevatten over: 

 • De contractspartijen;
 • Welke algemene voorwaarden van toepassing zijn;
 • Welke consequenties volgen bij niet-nakoming van de overeenkomst;
 • Wat niet-nakoming betekent voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van de contractspartijen;
 • Hoe om te gaan met geschillen, opzegging en beëindiging;
 • Welk recht van toepassing is; en 
 • Welke rechter of instantie bevoegd is tot de beoordeling van een geschil.

Dit zijn onze 5 tips voor het sluiten van een goed contract

1. Leg uw afspraken altijd schriftelijk vast

Contracten/overeenkomsten zijn in beginsel vormvrij, tenzij de wet anders voorschrijft. Dit betekent dat overeenkomsten zowel mondeling als schriftelijk kunnen worden gesloten. Een mondelinge overeenkomst is in beginsel net zo bindend als een schriftelijke overeenkomst. Wel brengt dit vaak de nodige problemen met zich mee. Daarom raden wij altijd aan om afspraken schriftelijk vast te leggen. Zelfs als dit op het moment dat de afspraken worden gemaakt alleen mogelijk is op een bierviltje, een kassabonnetje of via WhatsApp. 

Door middel van het schriftelijk vastleggen van de overeenkomst creëert u namelijk bewijs. Hiermee wordt nakoming van de overeenkomst een stuk makkelijker afdwingbaar. De afspraken staan dan natuurlijk op papier. Bij een mondelinge overeenkomst is dit een stuk ingewikkelder. Vooral als er geen getuigen aanwezig waren bij het (mondeling) sluiten van de overeenkomst. 

Lees meer over het sluiten van overeenkomsten in de blog: Het ABC bij het sluiten van overeenkomsten.

2. Leg de contractspartijen duidelijk vast

Het lijkt voor de hand liggend dat degene met wie u onderhandelt, ook uw contractspartij is. Toch zijn er omstandigheden waardoor de persoon met wie u onderhandelt niet uw contractspartij is. Zo kan uw feitelijke contractspartij zich laten vertegenwoordigen door een tussenpersoon, of kan een tussenpersoon via een volmacht namens de feitelijke contractspartij handelen. Vermoedt u dat u te maken heeft met een tussenpersoon of een gevolmachtigde? Doe dan onderzoek naar de reikwijdte van deze bevoegdheid. Leg altijd zo volledig mogelijk vast wie uw contractspartij precies is.

3. Raadpleeg de Kamer van Koophandel en het Insolventieregister

Controleer altijd de identiteit en de tekenbevoegdheid van uw zakenpartner. Tekenbevoegdheid vastleggen gebeurt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daar vindt u algemene informatie over bedrijven, bestuurders, bevoegde personen en faillissementen. Door dit register te controleren, bent u ervan verzekerd dat degene met wie u een contract sluit ook (teken)bevoegd is, of dat u geen contract aangaat met een failliete onderneming. 

Als achteraf, bijvoorbeeld, blijkt dat uw zakenpartner niet tekenbevoegd is, kan dit problemen opleveren voor een inmiddels ondertekend contract. Bij het Centraal Insolventieregister kunt u verdere gegevens vinden van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen.

4. Check de algemene voorwaarden

Bekijk van tevoren welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer in het contract wordt verwezen naar algemene voorwaarden, moet duidelijk zijn welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en of deze op tijd ter hand zijn gesteld. Wanneer beide partijen hun eigen voorwaarden van toepassing verklaren en die van de ander van de hand wijzen, kan er onduidelijkheid ontstaan en dat wilt u natuurlijk voorkomen. 

Lees hier waarom algemene voorwaarden zo belangrijk zijn in het zakelijk verkeer.

5. Schakel bij twijfel een advocaat in

Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op relatief eenvoudige en duidelijke afspraken, zou het sluiten van een overeenkomst geen probleem moeten zijn. Indien er grote belangen mee gemoeid zijn en de overeenkomst verregaande (financiële) gevolgen kan hebben, schakel dan een contractenrecht advocaat in. 

Voorkom conflicten en laat een van onze advocaten bij Westland Partners u adviseren over uw overeenkomst. Neem direct contact met ons op via onderstaand contactformulier of kijk voor meer informatie op onze expertise pagina contractenrecht.

Terug naar overzicht