Is een werkgever aansprakelijk voor een thuiswerkplek?

Het aantal thuiswerkers nam al razendsnel toe, maar heeft sinds de komst van het coronavirus een boost gekregen. Nu veel werknemers al een tijdje thuiswerken verlangen ze terug naar het kantoor, de gezelligheid van collega’s en de ergonomische werkplek. Toch lijkt het erop dat thuiswerken (noodgedwongen) het nieuwe standaard wordt. Dat roept vragen op. Is de werkgever verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? En is de werkgever aansprakelijk wanneer de werknemer thuis werkt en hij/zij hier schade door lijdt? Het antwoord op deze vraag is ‘ja, in sommige gevallen wel’. Ik zal uitleggen waarom dit zo is. 

Werkgever heeft een zorgplicht

Volgens artikel 7:658 BW is een werkgever verantwoordelijk voor de werkplek van de werknemer. Het artikel houdt een zorgplicht voor de werkgever in; de werkgever moet zorgen voor de veiligheid van de werkomgeving. Uit dit artikel volgt daarnaast dat de werkgever die maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. In geval van schade dient de werkgever aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dat hem niets te verwijten valt, en dus niet aansprakelijk is voor de geleden schade. Daarnaast is in de Arbeidsomstandighedenwet vastgelegd dat de werkgever ook moet zorgen voor een veilige werkplek. De thuiswerkplek dient volgens ergonomische beginselen te worden ingericht.

geldt deze zorgplicht ook bij thuiswerken?

Wanneer de werknemer aan het werk is op de zakelijke werkplek, bij het bedrijf, dan heeft de werkgever invloed op de conditie van de werkplek. De werkgever kan ervoor zorgen dat het kantoormeubilair ergonomisch verantwoord is, wat inhoudt dat het is afgestemd op het werk en de persoon die er gebruikt van maakt. Het is uiteraard lastiger om controle over de werkplek uit te oefenen als de werknemer thuis werkt. Toch kan een werkgever, bij schade die redelijkerwijs ook op kantoor kan worden opgelopen, wel aansprakelijk worden gesteld. De werkgever is degene die aan dient te tonen dat de thuiswerkplek wél veilig was. Voor de werkgever is het dus belangrijk  om aan te kunnen tonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan door bijvoorbeeld regelmatig naar de werkplek en werkdruk te vragen en goed te informeren over eventuele risico’s.

hoe kan werkgever een thuiswerkplek controleren?

Mag de werkgever dan zomaar bij de werknemer langsgaan om zijn thuiswerkplek te controleren? Nee doorgaans niet, maar de werkgever kan wel vragen of hij de thuiswerkplek mag (laten) onderzoeken. Ook zou de werkgever kunnen vragen om foto’s van de thuiswerkplek. Aan een thuiswerkplek zijn minder eisen verbonden dan aan een werkplek op kantoor. Er zijn hier geen duidelijke regels over, maar het gaat er om dat de werkgever zo veel mogelijk voldoet aan de zorgplicht. Hij is hier immers ook verantwoordelijk voor.

Heeft u vragen over de zorgplicht van een werkgever? Wilt u sparren over hoe uw situatie ervoor staat? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

 

EVEN OVERLEGGEN?

BEL ONS

 

Blog thuiswerken liggend

Tags

Onderneming Personeel Arbeidsrecht

Terug naar overzicht