Ontslaan van werknemer wordt makkelijker?

donderdag 8 november 2018

Het ontslagrecht wordt waarschijnlijk versoepeld. Vorige week is namelijk in de ministerraad besloten dat het voor een werkgever makkelijker moet worden om een werknemer te ontslaan. Het wordt daarnaast mogelijk om langer een tijdelijk contract aan te bieden en een langere proeftijd af te spreken. Daarentegen heeft een werknemer in zulke gevallen wel recht op meer ontslagvergoeding.

Eenvoudiger ontslag   

Op dit moment kan een werkgever een werknemer alleen ontslaan als er sprake is van één duidelijke reden, bijvoorbeeld niet goed functioneren. Het is niet zo dat verschillende kleinere redenen de doorslag kunnen geven om werknemer te ontslaan. Dit wil de regering veranderen. Daarom wordt het wellicht binnenkort ook mogelijk om een werknemer te ontslaan, wanneer er sprake is van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden, die zodanig is dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Hogere ontslagvergoeding

Als het ontslag plaatsvindt op grond van een combinatie van omstandigheden, heeft een werknemer in deze gevallen wel recht op een hogere ontslagvergoeding. Door de rechter kan de ontslagvergoeding namelijk met 50% worden verhoogd. 
Daarnaast wordt onder de nieuwe regeling de ontslagvergoeding al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst opgebouwd. Momenteel is dat pas vanaf twee jaar. Anderzijds is er niet langer sprake van een stijging van de ontslagvergoeding bij een dienstverband van 10 jaar of langer.

5 maanden proeftijd bij een vast contract

Op dit moment is de maximale proeftijd die een werkgever met een werknemer mag afspreken twee maanden. Ook dit gaat naar verwachting veranderen. Als een werkgever een werknemer direct een vast contract aanbiedt, dan wordt de proeftijd verruimd naar 5 maanden. Hierdoor krijgt een werkgever langer de tijd om de bepalen of een werknemer geschikt is en een werknemer heeft meer kans op een contract voor onbepaalde tijd. Bij arbeidscontracten voor een periode langer dan twee jaar geldt binnenkort een proeftijd van 3 maanden.

Ook wordt het voor een werkgever mogelijk om pas na drie jaar een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, in plaats van twee jaar. Dit moet ervoor zorgen dat meer werknemers een vast contract aangeboden krijgen.

Kortom

Als werkgever kunt u een werknemer in de toekomst wellicht eenvoudiger ontslaan. Bij een vast contract kunt u een proeftijd van vijf maanden aanhouden en u kunt langer een tijdelijk contract of meerdere tijdelijke contracten aanbieden. Aan de andere kant hebben werknemers die bij u in dienst zijn al vanaf hun eerste werkdag recht op een ontslagvergoeding en dient u mogelijk een hogere ontslagvergoeding te betalen.

EVEN OVERLEGGEN?

BEL ONS

 

shutterstock 571663528 1

Tags

Arbeidsrecht

Terug naar overzicht