Ontslag op staande voet: misbruik personeelspas door medewerkster van IKEA

donderdag 27 september 2018

Een ontslag op staande voet is een zeer drastische maatregel. Deze opzegging van de arbeidsovereenkomst waar geen opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen mag slechts worden gegeven als sprake is van een dringende reden. Daarnaast moet het ontslag op staande voet onverwijld (dat betekent, zo spoedig als mogelijk) worden gegeven.

In een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 oktober 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:16591) ging het om de vraag of het door IKEA gegeven ontslag op staande voet bij misbruik door de personeelspas door de werkneemster gerechtvaardigd was.

De casus

De werkneemster beschikte bij de IKEA over een personeelspas. Met gebruikmaking van die pas kon de werkneemster aanspraak maken op korting bij aankopen bij IKEA. Een voorwaarde voor het gebruik van de personeelspas is dat alleen bij persoonlijk gebruik van de personeelspas en aanschaf van IKEA artikelen voor  eigen gebruik recht bestaat op personeelskorting. Daarnaast mogen de aankopen uitsluitend worden gedaan buiten werktijd.

Op een werkdag van werkneemster, kort nadat de winkel was geopend, meldden een aantal familieleden van werkneemster zich met aankopen bij de kassa’s. De kassa werd bediend door een collega van werkneemster. De desbetreffende werkneemster heeft haar collega verzocht om de aankopen van haar familieleden af te rekenen met gebruikmaking van de personeelspas van haarzelf zodat haar familieleden gebruik konden maken van de korting.  

Belangrijk detail in dit verhaal is dat de collega op dat moment aan werkneemster heeft gevraagd of daarmee geen problemen zouden ontstaan. Werkneemster antwoordde daarop dat als de collega haar mond zou houden die problemen zouden uitblijven.

U raadt het al, de collega hield haar mond vervolgens niet. Door IKEA werd direct een onderzoek ingesteld waaruit tevens bleek dat de werkneemster viermaal tijdens werktijd de personeelspas heeft gebruikt bij IKEA aankopen.

Ontslag op staande voet

IKEA heeft enkele dagen daarna werkneemster uitgenodigd en geconfronteerd met haar bevindingen. Na afloop van het gesprek zijn de personeelspas en fotopas van werkneemster ingenomen en per brief van die volgende dag is werkneemster door IKEA op staande voet ontslagen.

Werkneemster was het niet mee eens en heeft (binnen twee maanden) de kantonrechter verzocht het ontslag op staande voet te vernietigen. 

De uitspraak

De rechter meent dat sprake is van voldoende dringende redenen die het ontslag op staande voet rechtvaardigen. De kantonrechter vindt het belangrijk dat IKEA bij de naleving van de regelingen in het kader van haar bedrijfsvoering een zwaarwegend belang heeft. Volgens de kantonrechter moet IKEA er op kunnen vertrouwen dat haar werknemers te goeder trouw de opgedragen taken uitvoeren en integer gebruik maken van de hen geboden faciliteiten, zoals de mogelijkheid om met korting aankopen te doen.

Geoordeeld wordt dat werkneemster op de hoogte was van de voorwaarden en regelingen, aangezien zij tegen haar collega heeft verklaard dat zij geen problemen zou krijgen op het moment dat haar collega haar mond zou houden.

Daarnaast is volgens de kantonrechter de precedentwerking die uitgaat van het gedrag van werkneemster van groot belang. Met andere woorden: andere IKEA medewerkers zullen in het vervolg wel uitkijken om de personeelspas binnen werktijd en voor aankopen van anderen te gebruiken.

Conclusie

Wat wellicht door de werkneemster werd gezien als een klein vergrijp, is uitgemond in een ontslag op staande voet. IKEA heeft in dit geval juist gehandeld door zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen en het ontslag op staande voet onverwijld mede te delen.

EVEN OVERLEGGEN?

BEL ONS

 

Ontslag Ikea 1

Tags

Arbeidsrecht

Terug naar overzicht