Het besluit is genomen: Jullie gaan scheiden

Het besluit is genomen: jullie gaan scheiden. Op dat moment komt er heel veel op jullie af. Om te zorgen dat jij en je partner niets over het hoofd zien hebben wij een stappenplan gemaakt. Het stappenplan helpt je door het scheidingsproces heen.

STAP 1: MAAK EEN KEUZE TUSSEN EEN MEDIATOR / advocaat OF ieder een eigen ADVOCAAT

Als jullie gaan scheiden, kunnen jullie de gevolgen van de scheiding in goed overleg regelen. Dit kan onder begeleiding van een mediator of advocaat. Jullie kunnen ook besluiten om ieder een eigen advocaat in te schakelen.

Ons advies is om een mediator of advocaat in te schakelen, dit is over het algemeen sneller en goedkoper. Een mediator of advocaat kan bovendien de communicatie indien nodig tussen jullie (weer) op gang brengen, waardoor oplossingen mogelijk worden. Lopen de emoties te hoog op en/of vertrouwen jullie elkaar niet (meer), dan adviseren wij om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen.

Het uiteindelijke doel is dat jullie beiden na afloop van de scheiding, ongeacht of dat met behulp van een mediator of advocaat of een eigen advocaat tot stand is gekomen, het gevoel overhouden dat jullie belangen goed zijn behartigd.

STAP 2: VERZAMEL ALLE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om te kunnen scheiden is een overzicht van al jullie persoonlijke gegevens en eventuele kinderen nodig. Ook de gegevens van het huwelijk zijn nodig, zoals de trouwdatum en –plaats en of jullie op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Het is belangrijk om al deze gegevens en bewijstukken te verzamelen.

STAP 3: Verzamel de financiële gegevens

De financiële afwikkeling is een belangrijk onderdeel van de scheiding. Het is van groot belang om een overzicht te maken van al jullie bezittingen en schulden en alle bewijsstukken hiervan te verzamelen. Jullie kunnen hierbij denken aan het eigendomsbewijs van het huis, de notariële hypotheekakte, een waarde-opgave van een eventuele kapitaalverzekering, afschriften van spaar- en bankrekeningen en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren. Daarnaast is het belangrijk om een overzicht te maken en stukken te verzamelen van jullie inkomen en de vaste lasten in verband met het berekenen van eventuele partner- en kinderalimentatie.

STAP 4: VRAAG UW PENSIOENOVERZICHT OP

Waar jullie misschien niet direct aan denken, is het pensioen dat jullie tijdens jullie huwelijk hebben opgebouwd. Het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen moet in beginsel worden verdeeld. Dit gebeurt pas op het moment dat jullie echt met pensioen gaan, maar er moeten wel afspraken over worden gemaakt. Hiervoor is een overzicht nodig van jullie opgebouwde pensioenaanspraken. Het is mogelijk in onderling overleg af te zien van pensioenverdeling, of de pensioenen op een andere manier of in een andere verdeling dan 50/50 te verdelen. 

 STAP 5: Het echtscheidingsconvenant

Zodra alle gegevens zijn verzameld dienen jullie afspraken te maken over de verdeling van de bezittingen en schulden, over kinder- en partneralimentatie, verkoop van de woning, etc. Al deze afspraken worden vastgelegd in het  echtscheidingsconvenant. Bij een echtscheiding heeft ieder in beginsel recht op de helft van de bezittingen en worden de schulden gedeeld als er sprake is van een gemeenschap van goederen. Of iets een gezamenlijke bezitting of schuld is of in de gemeenschap van goederen valt hangt af van de vraag of er sprake is van huwelijkse voorwaarden en of jullie voor of na 1 augustus 2018 zijn getrouwd. Voor de verdeling zijn regels in de wet opgenomen. Jullie zijn in beginsel vrij om hiervan af te wijken. Doel is om de afspraken duidelijk en helder vast te leggen. Het is mogelijk dat de afspraken in het echtscheidingsconvenant op een later tijdstip worden aangepast in gezamenlijk overleg dan wel door de rechter indien er een wijziging van omstandigheden is. Het moet dan wel gaan om onvoorziene omstandigheden, die ten tijde van de echtscheiding nog niet bekend waren.

STAP 6: STEL EEN OUDERSCHAPSPLAN OP

Als jullie samen minderjarige kinderen hebben over wie jullie samen het gezag hebben, dan zijn jullie verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan leggen jullie onder meer afspraken vast over de manier waarop jullie de zorg- en opvoedingstaken verdelen, de manier waarop jullie elkaar informeren en met elkaar overleggen over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen en over de kosten van verzorging en opvoeding. Zonder ouderschapsplan wordt het verzoekschrift tot echtscheiding in beginsel niet in behandeling genomen.

STAP 7: VERZOEK TOT ECHTSCHEIDING BIJ DE RECHTBANK INDIENEN

Als jullie overal afspraken over hebben gemaakt, die zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en indien van toepassing in het ouderschapsplan, dan dient een advocaat voor jullie een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Hoe vollediger jullie de afspraken met elkaar hebben gemaakt, hoe sneller de procedure bij de rechtbank zal verlopen. In dat geval is de scheiding bij de rechtbank doorgaans alleen nog een formaliteit. 

Komen jullie er niet uit dan kan een van jullie een eenzijdig verzoek indienen om te scheiden. In dit geval zal de scheiding complexer zijn en meer tijd in beslag nemen.

STAP 8: Definitief gescheiden

Na de uitspraak van de rechter, ook wel beschikking genoemd, dient de beschikking in het register van de burgerlijks stand te worden ingeschreven. Zodra de inschrijving heeft plaatsgevonden zijn jullie officieel gescheiden.

Heb je een vraag voor onze familierechtadvocaat? Neemt dan gerust contact met ons op. Voor meer informatie over wat onze familierechtadvocaten voor u kunnen betekenen kijk je op onze expertisepagina.

 

Even overleggen?

BEL ONS

 

Blog het is besloten jullie gaan scheiden

Tags

Familierecht Ouderschapsplan Echtscheidingsproces Mediation Echtscheiding

Blog het is besloten jullie gaan scheiden

Columns van mr. H.L. (Hester) van der Schaar

Terug naar overzicht