Toch een vergoeding bij ontslag op staande voet?

U bent op staande voet ontslagen. Uw contract en loon zijn per direct geëindigd en ook ontvangt u geen ontslagvergoeding. U bent het er absoluut mee oneens. Wat nu?

Wanneer mag een werkgever u op staande voet ontslaan?

Uw werkgever mag u op staande voet ontslaan als hij hiervoor een dringende reden heeft. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld aanwezig wanneer u zich schuldig maakt aan diefstal, u zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse diploma’s. Door de grote gevolgen die een ontslag op staande voet heeft, is een rechtsgeldig ontslag op staande voet aan strikte voorwaarden verbonden. Wat houden deze voorwaarden in?

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden.
  • Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven. Dit houdt in dat het ontslag op staande voet niet ‘meteen’ moet te worden gegeven, maar wel ‘zo snel als redelijkerwijs mogelijk’.
  • De dringende reden moet de werknemers onverwijld meegedeeld worden. Het moet voor de werknemer duidelijk zijn waarom het ontslag op staande voet is gegeven. Op die manier heeft de werknemer de mogelijkheid om zich tegen het ontslag te verweren. 

Terecht gegeven ontslag op staande voet en toch een vergoeding?

Het is mogelijk dat uw ontslag op staande voet in principe rechtsgeldig is, omdat het aan de bovenstaande wettelijke vereisten voldoet, maar dat u toch recht heeft op een transitievergoeding. Ondanks ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als werknemer kan de rechter de vergoeding toch geheel of gedeeltelijk toekennen, indien het niet toekennen ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechter zal daarom, indien hij van oordeel is dat sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, de aanspraak van de werknemer op een vergoeding afzonderlijk moeten beoordelen. 

Conclusie

Bij een ontslag op staande voet komt er veel op u af. Het is belangrijk dat u onderzoekt wat uw mogelijkheden zijn. Het is mogelijk dat het ontslag op staande voet niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Daarnaast is het mogelijk dat, ondanks een dringende reden, een vergoeding wordt toegekend door de rechter. Per geval zal moeten worden bepaald of hier sprake van is. Het is in ieder geval de moeite waard om deze mogelijkheid te onderzoeken.

Heeft u vragen over een ontslag op staande voet? Wilt u even sparren? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten. 

U leest hier meer over wat onze gespecialiseerde advocaten voor u kunnen betekenen.

EVEN OVERLEGGEN?

BEL ONS

 

Ontslag transitievergoeding 1 1

Tags

Arbeidsrecht

Terug naar overzicht