Vakantiedagen, wat zegt het arbeidsrecht?

Vakantiedagen, wat zegt het arbeidsrecht hierover?

Werknemers hebben volgens de wet recht op een minimaal aantal vakantiedagen. Naast deze wettelijk verplichte vakantiedagen bieden sommige werkgevers ook bovenwettelijke vakantiedagen aan. Dit zijn extra vakantiedagen, bovenop de wettelijk verplichte vakantiedagen, die de werknemer jaarlijks op mag nemen.

Door Covid-19 hebben veel werknemers vakantiedagen opgespaard, maar hoe zit het eigenlijk met al deze opgespaarde vakantiedagen? En waar dient u als werkgever rekening mee te houden? In deze blog gaan wij hier kort op in. Heeft u na het lezen nog andere vragen of wenst u overleg, neemt u dan contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten.

Verval vakantiedagen

De Covid-19 maatregelen hebben als gevolg dat veel werknemers minder vakantiedagen hebben opgenomen. Gezien de versoepelingen die steeds verder worden doorgevoerd, is de kans groot dat werknemers de vakantiedagen massaal op willen nemen. Hoe zorgt u als werkgever voor de gewenste continuering van de bedrijfsvoering, rekening houdend met het vervallen van vakantiedagen?

Wettelijke verplichte vakantiedagen die niet zijn opgenomen mogen door de werknemer worden meegenomen naar het volgende jaar. Om het oneindig opsparen van vakantiedagen te voorkomen heeft de werknemer tot 1 juli van het volgende jaar om de vakantiedagen op te nemen. Daarbij geldt wel dat de werkgever moet hebben gewezen op het vervallen de vakantiedagen per 1 juli en de werknemer de kans moet hebben gegeven om de vakantiedagen op te nemen. Indien hier niet aan wordt voldaan behoudt de werknemer het recht op de vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar.

Eindafrekening

Bij het eindigen van een dienstverband wordt een eindafrekening opgemaakt, onder andere voor de uitbetaling van de vakantiedagen. Vaak gaan werkgevers er (onterecht) van uit dat enkel het brutoloon en de vakantietoeslag van belang zijn voor een correcte berekening hiervan. Als werkgever dient u er echter rekening mee te houden dat volgens de rechtspraak op het gebied van het arbeidsrecht ook een vaste dertiende maand, bonussen, persoonlijke toeslagen, winstdeling of een vaste eindejaarsuitkering tot het vakantieloon behoren. Het gaat om alle componenten die intrinsiek samenhangen met de werkzaamheden van de werknemer en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt.

Houdt u hier als werkgever geen rekening mee, dan kan dit tot gevolg hebben dat een werknemer aanspraak maakt op een nabetaling. Zelfs wanneer een werknemer loonstroken heeft ontvangen waaruit blijkt dat tijdens het dienstverband een verkeerde berekening is gemaakt en hij dit niet heeft aangegeven, kan de werknemer aanspraak maken op een nabetaling. Het uitbetalen van vakantiedagen ligt namelijk in principe binnen de risicosfeer van de werkgever (Rechtbank Noord-Holland 16 september 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:11767).

Uit het voorgaande blijkt dus wel dat vakantiedagen van werknemers complexer in elkaar steken dan vaak wordt gedacht. Voor verdere vragen over vakantiedagen of een andere kwestie binnen het arbeidsrecht kunt u contact op nemen met een van onze arbeidsrecht advocaten.

Voor meer blogs en informatie over wat wij voor u kunnen betekenen binnen het arbeidsrecht en verwijzen wij u graag door naar deze pagina.

 

Even overleggen?

BEL ONS

Arbeidsrecht vakantiedagen

Tags

Arbeidsrecht

Terug naar overzicht