Voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren werknemer

dinsdag 17 juli 2018

In het algemeen is van disfunctioneren sprake als de werknemer niet geschikt is tot het verrichten van de overeengekomen arbeid, oftewel het werk dat verricht moet worden op basis van de met de werkgever gemaakte afspraken. Een werknemer kan bijvoorbeeld niet goed omgaan met collega’s, voert zijn werkzaamheden niet naar behoren uit of groeit onvoldoende mee met de veranderingen in het bedrijf. Het is daarbij heel belangrijk dat het disfunctioneren ook met de werknemer is besproken en dat is duidelijk gemaakt wat er van hem wordt verwacht.

Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

In het algemeen is van disfunctioneren sprake als de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever daarvan heeft. Een werknemer kan bijvoorbeeld niet goed omgaan met collega’s, voert zijn werkzaamheden niet naar behoren uit of groeit onvoldoende mee met de veranderingen in het bedrijf. Het is daarbij heel belangrijk dat het disfunctioneren ook met de werknemer is besproken en dat is duidelijk gemaakt wat er van hem wordt verwacht.

Wanneer heeft ontslag kans van slagen?

1. U heeft bewijs voor het disfunctioneren
U dient in de eerste plaats aan te kunnen tonen dat er sprake is van onvoldoende functioneren. Het bewijs hiervoor kunt u bijvoorbeeld geven door middel van functionerings- of beoordelingsverslagen, brieven, e-mails of schriftelijke waarschuwing. Er kan alleen ontslag volgen, als u volgens de rechter het disfunctioneren heeft aangetoond.

2. U heeft de werknemer in kennis gesteld van het disfunctioneren
U dient de werknemer tijdig in kennis te hebben gesteld van de kritiek op het functioneren. De werknemer mag niet van de ene op de andere dag worden ‘overvallen’ met forse kritiek en het ontslag. U zult ook duidelijk moeten maken dat de werknemer meermaals is gewezen op zijn disfunctioneren. Er wordt verwacht dat u de werknemer duidelijk aanspreekt op zijn functioneren en heel concreet aangeeft wat er moet verbeteren.

3. U heeft de werknemer in de gelegenheid gesteld het functioneren te verbeteren
Daarnaast wordt van u verwacht dat u heeft geprobeerd om het functioneren van de werknemer te verbeteren. In de praktijk betekent dit dat u zich aantoonbaar moet hebben ingespannen om de werknemer tot een verbetering te laten komen en de werknemer voldoende tijd moet hebben gegeven om zijn prestaties te verbeteren. Dit wordt ook wel het verbetertraject genoemd.

4. Disfunctioneren is geen gevolg van onvoldoende zorg voor scholing of arbeidsomstandigheden
Ten slotte moet nog worden aangetoond dat het onvoldoende functioneren van de werknemer niet het gevolg is van onvoldoende scholing of vanwege het feit dat u als werkgever onvoldoende aandacht heeft gehad voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. Ook dient vast te staan dat de werknemer niet kan worden herplaatst in een andere passende functie.

Heeft u een disfunctionerende werknemer? Wij kunnen voor u toetsen of u genoeg bewijsstukken hebt verzameld waarmee dit kan worden aangetoond. Wij kunnen u vervolgens adviseren over de vraag hoe het dienstverband het beste beëindigd kan worden.

EVEN OVERLEGGEN?

BEL ONS

 

shutterstock 571663528 1

Tags

Arbeidsrecht

Terug naar overzicht