Werkgevers opgelet: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt per 1 augustus 2022 in werking!

Westland Partners heeft eerder een blog gepubliceerd over het Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hierin schreven wij dat dit wetsvoorstel naar alle verwachting per 1 augustus 2022 in werking zou treden. Op 21 juni 2022 is het Wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Daardoor treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ook daadwerkelijk per 1 augustus 2022 in werking.

Dit betekent dat werkgevers met ingang van 1 augustus 2022 voor een aantal nieuwe verplichtingen komen te staan:

  • Scholing van werknemers, die op grond van de wet of cao verplicht is, moet door de werknemer kosteloos en (voor zover mogelijk) onder werktijd kunnen worden gevolgd. Het is daarom niet langer toegestaan om standaard, voor alle soorten studies/opleidingen, een studiekostenbeding overeen te komen (en te zijn gekomen).
  • Het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst, of het daarop beroepen door de werkgever, is niet langer toegestaan, tenzij dat wordt gerechtvaardigd door één of meer objectieve rechtvaardigingsgronden.
  • De informatieplicht van werkgevers bij de aanvang van het dienstverband wordt uitgebreid: de werkgever moet méér gegevens in de arbeidsovereenkomst vermelden.
  • De werknemer krijgt het recht om aan de werkgever een verzoek te doen voor meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden, op welk verzoek de werkgever binnen één maand moet reageren (anders wordt de arbeid van de werknemer overeenkomstig het verzoek aangepast).
  • De werknemer krijgt het recht om het verrichten van werk te weigeren als dit valt buiten de overeengekomen referentiedagen en referentie-uren.
  • Aan werknemers die buiten Nederland in een andere lidstaat van de EU worden gedetacheerd, moet door de werkgever voorafgaand aan het vertrek gegevens betreffende het loon worden verstrekt. Dit geldt voor werknemers op wie de detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG) van toepassing is.

Heeft u vragen over bovenstaande nieuwe verplichtingen en de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel? Lees dan hier de eerdere blog van Westland Partners over dit onderwerp of neem contact op met onze arbeidsrecht specialisten. Klik hier voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van arbeidsrecht.

Terug naar overzicht