mr. J. (Jet) Bakker

Juridisch Medewerker

Jet heeft zich vanaf 1 maart 2024 aangesloten bij Westland Partners op het kantoor in Rotterdam. Als juridisch medewerker werkt Jet in de erfrechtsectie. 

Aan het Utrecht Law College volgde Jet haar rechtenstudie. Zij heeft haar master in het privaat- en familierecht cum laude gehaald, waardoor zij over een brede privaatrechtelijke achtergrond beschikt. Mede door het accent op het familierecht heeft ze inmiddels veel ervaring in het huwelijksvermogensrecht, ingewikkelde familieconflicten over ouderenzorg en (levens)testamenten. Een stap in het erfrecht was voor haar dus een logische keuze. De erfrechtpraktijk spreekt haar in het bijzonder aan vanwege de balans tussen enerzijds de juridische aspecten en anderzijds de menselijke verhoudingen. 

Tijdens haar studie werkte Jet als buitengriffier bij de Rechtbank Rotterdam. Zij heeft hierdoor de procespraktijk (ook) vanuit de rechterlijke macht kunnen zien. Het vele contact met advocaten, onder meer ook tijdens verschillende stages in de advocatuur, is haar goed bevallen en heeft geleid tot de beslissing om in de advocatuur te gaan werken. 

Jet zat tijdens (de afronding van) haar studie niet stil. Zij publiceerde in 2024 een artikel over de ontwikkeling van de positie van de gescheiden vrouw in het relatievermogens- en alimentatierecht. 

Voor Jet is het belangrijk dat bij oplossen van juridische kwestie met een open blik en met creatieve mogelijkheden naar de kwestie wordt gekeken. Zij vindt het belangrijk dat wordt erkend dat juridische conflicten sterke emoties bij mensen kunnen losmaken. Helder communiceren en realistisch adviseren zijn voor haar dan ook belangrijke kwaliteiten die zij in haar werk wil inzetten. 

Columns van mr. J. (Jet) Bakker