Een besloten vennootschap kan op verschillende manieren worden beëindigd: door een ontbinding met vereffening, met een turboliquidatie of door een faillissement op eigen aanvraag. De keuze voor de wijze van beëindiging luistert nauw. Een verkeerde keuze kan tot aansprakelijkheid van het bestuur leiden. 

Om tot de juiste wijze van bedrijfsbeëindiging te komen dient u de volgende gegevens vast te stellen:

  1. Heeft de B.V. nog baten (vermogen)?
  2. Heeft de B.V. schulden?
  3. Zijn de schulden groter dan de baten?

De antwoorden op deze vragen bepalen hoe u de besloten vennootschap moet beëindigen én mogelijke aansprakelijkheid kan voorkomen. Klik hier voor het stappenplan.